Biblia

Tanulmányok a Szentírásról

A szöveg és története

A Szentírás mint kinyilatkoztatás

A Szentírás szövegének története

A Szentírás kánonjának története

Septuaginta, deuterokanonikus iratok

Újszövetségi apokrif irodalom

Ószövetségi apokrif irodalom

Bibliai iratok címének átírásai

Bibliai régészet

Az evangéliumok hitelessége

Jerikó lerombolása és a régészeti leletek

Kommentár (ÚSZ)

Hagyományos fordítási hibák ( Mt 5:4 5:6 Lk 17:21 Jn 3:16 7:1,11 ApCsel 2:15 5:3 Róm 12:1 1Kor 7:1 11:27 Ef 5:18 Kol 1:15 Zsid 10:25 1Jn 3:6,9 5:18 )

Elterjedt értelmezési hibák ( Mt 5:48 12:31 18:18-20 25:1-13 Lk 14:27 16:23 Jn 1:12 ApCsel 2:44-45 Róm 7:7-25 1Kor 2:9 2Kor 5:7 5:17 Ef 2:8 Kol 3:2 Zsid 4:12 Jak 4:4 1Pt 3:3-4 2Pt 3:8 1Jn 2:15-16 Jel 3:15-16 3:20 22:13 )

Ellentmondásos szövegek ( )

Zavarba ejtő szövegek  ( ) 

Szektás félreértelmezések  ( ) 


 .