Gyakran ismétlődő kérdések

a kereszténységről

 • A Biblia szerint az ember a föld ura: kizsákmányolhatja és tönkreteheti?
 • A Biblia szerint a férfi a teremtés koronája?
 • A Biblia azt tanítja, hogy a férj uralkodjon a feleségén? 
 • A Biblia szexualitásellenes?
 • A Biblia szerint az embert a tudás megrontotta? Egy alma miatt elbukott?  
 • A Biblia a nőt okolja minden rosszért és bünteti is?
 • A Bibia szerint az ember csak bűnös féreg?

 • Az egyház üldözte és milliószámra irtotta a boszorkányokat?
 • Az egyház Galilei perében elnyomta a tudományos igazságot?
 • Az egyház mindig is gátolta a tudományos fejlődést?
 • Az egyház a misszió érdekében integrálta a pogány ünnepeket és szokásokat?
 • Jézus nem csupán egy a nagy tanítók közül?
 • Jézus nem túlságosan kizárólagos?
 • A keresztények birtokolják az igazságot?
 • Mindenki elkárhozik, aki nem keresztény?
 • Mindenki üdvözül, akármi a vallása?
 • Isten minket büntet Ádám bűne miatt?
 • Isten majd megbocsát - nem ez a dolga?
 • Isten szeret minket - akkor nem fog ítélni, ugye?
 • Mindenki Isten gyermeke, nem?

 .