Apologetikai kommentár
az Újszövetségi Szentíráshoz

Tartalom

Az Újszövetség apologetikai kommentárja hitvédelmi jegyzeteket kínál az ellentmondásosnak tűnő, nehezen érthető, gyakran félreértett, hibásan alkalmazott, magyarul hagyományosan hibásan fordított, szekták által félreértelmezett vagy átírt, szkeptikusok és kritikusok által gyakran hivatkozott szövegek megértéséhez speciális kulturális-történelmi és nyelvészeti-műfaji háttérismeretek, illetve a szövegkörnyezet és a tágabb bibliai összefüggések alapján. 

A magyarázatok mögött természetesen sok más kutató munkája is áll, a felhasznált és ajánlott szakirodalom az oldal legalján található.

Rövidítések

Az alábbiakban idézett vagy hivatkozott, elterjedtebb magyar bibliafordítások rövidítései ábécé sorrendben: 

 • B-D (Békés-Dalos Újszövetség, Pannonhalmi Főapátság, 1996)
 • EFO (Egyszerű Fordítás, World Bible Translation Center, 2012)
 • KB (Károli Biblia, Magyar Bibliatársulat, 1908) 
 • KNV (Káldi-Neovulgáta, Szent Jeromos Bibliatársulat, 1997)
 • RÚF (Revideált Új Fordítás, Magyar Bibliatársulat, 2014)     
 • SZIT (Szent István Társulat, 2005) 
 • ÚFO (Új Fordítás, Magyar Bibliatársulat, 1990)
 • ÚRK (Újonnan Revideált Károli Biblia, Veritas Kiadó, 2017)

Mt, Mk

Mt 1:18

Mt 1:23

Mt 1:24-25

Mt 2:1-2,7,9

Mt 3:11, Lk 3:16

Mt 3:16-17

Mt 5:3 // Lk 6:20 

Mt 5:4

Mt 5:6 stb.

Mt 5:17-18

Mt 5:22

Mt 5:29

Mt 5:34

Mt 5:39, Lk 6:28-29

Mt 5:44, Lk 6:27

Mt 5:48

Mt 6:13

Mt 7:21-23

Mt 8:22, Lk 9:60

Mt 10:5-6

Mt 10:23 

Mt 10:28, Lk 12:5

Mt 10:39 

Mt 11:11

Mt 11:12

Mt 11:14 hi

Mt 12:30 // Mk 9:40 // Lk 11:23, 9:50

Mt 12:31

Mt 14:6-10

Mt 15:24

Mt 15:26 / Mk 7:27

Mt 16:18

Mt 16:19

Mt 16:23 

Mt 16:28 / Mk 9:1 / Lk 9:27

Mt 17:20

Mt 18:10

Mt 18:18-20

Mt 19:12

Mt 19:17 / Mk 10:18 / Lk 18:19

Mt 21:19 / Mk 11:14

Mt 21:21-22

Mt 22:39

Mt 22:45

Mt 23:9

Mt 24:28

Mt 24:34 / Mk 13:30 / Lk 21:32

Mt 25:1-13

Mt 26:52

Mt 28:18 // 1Jn 5:19

Mk 2:7 (Mt 9:4, Lk 5:21)

Mk 4:11-12 (Mt 13:13-15)

Mk 5:39

Mk 9:49

Mk 10:23

Lk, Jn, ApCsel

Lk 1:43

Lk 6:20 // Mt 5:3

Lk 7:47

Lk 8:46

Lk 9:50 // 11:23

Lk 10:18

Lk 11:23 // 9:50

Lk 14:27

Lk 16:9

Lk 16:22

Lk 16:23,28

Lk 17:21

Lk 22:36

Lk 23:43

Jn 1:1-2 

Jn 1:12

Jn 1:14

Jn 1:18

Jn 1:51

Jn 3:5

Jn 3:16 stb.

Jn 6:54-55

Jn 7:1 + 20:19

Jn 8:7,11

Jn 10:34

Jn 14:12

Jn 14:28

Jn 20:19 + 7:1

Jn 20:22

ApCsel 1:26 

ApCsel 2:15 

ApCsel 2:44-45

ApCsel 5:1-11

ApCsel 5:3

ApCsel 8:15-16

ApCsel 12:15

ApCsel 16:3

ApCsel 20:35

Róm ... Filem 

Róm 3:28 // Jak 2:24

Róm 5:8 // 1Jn 1:10

Róm 5:14

Róm 7:7-25

Róm 12:1

Róm 12:20

Róm 13:1

Róm 16:7

1Kor 2:9

1Kor 2:14

1Kor 5:5

1Kor 6:3

1Kor 7:1

1Kor 7:14

1Kor 7:12 // 25

1Kor 7:17,20,24 

1Kor 7:33-34

1Kor 7:36-38

1Kor 8:1 

1Kor 8:5

1Kor 9:5

1Kor 11:3-6

1Kor 11:2-6

1Kor 11:7-16

1Kor 11:27

1Kor 13:1

1Kor 14:22

1Kor 14:34

1Kor 15:1-11

1Kor 15:29

1Kor 15:35-44 

1Kor 15:45

2Kor 4:4

2Kor 4:16

2Kor 5:7 

2Kor 5:17

2Kor 12:2

2Kor 12:7

Gal 6:16

Ef 2:1

Ef 2:8

Ef 4:22-24 // Kol 3:9

Ef 5:18

Ef 6:10-18

Fil 2:5-11

Fil 2:12-13

Fil 3:10

Fil 3:11

Fil 3:15

Kol 1:15 

Kol 1:24

Kol 3:2

Kol 3:9 // Ef 4:22-24

1Thessz 2:14-15

2Thessz

1Tim 2:14

1Tim 2:15

2Tim

Tit 3:5

Zsid ... Jel

Zsid 2:10

Zsid 2:14

Zsid 2:18

Zsid 4:12

Zsid 5:7-9

Zsid 6:4-6

Zsid 10:14

Zsid 10:25

Zsid 10:26-27

Zsid 12:29

Jak 1:3

Jak 2:24 // Róm 3:28

Jak 3:1

Jak 4:4

Jak 4:17

Jak 5:12

Jak 5:14

1Pt 3:3-4

1Pt 3:19-20

1Pt 4:1

1Pt 4:17-18

2Pt 1:4 

2Pt 3:8

1Jn 1:10 // Róm 5:8

1Jn 2:15-16

1Jn 2:18

1Jn 2:27

1Jn 3:6 + 5:18

1Jn 3:8

1Jn 3:12

1Jn 4:1

1Jn 5:6 

1Jn 5:18 + 3:6

1Jn 5:19 // Mt 28:18

2Jn 9

3Jn 7

Júd 1

Júd 3

Júd 6

Júd 7

Júd 8-9

Júd 14-15

Júd 23

Jel 1:4

Jel 2:13

Jel 2:15

Jel 3:15-16

Jel 3:20

Jel 7:4 / 14:1

Jel 12:9

Jel 13:18

Jel 14:4 

Jel 20:11-15

Jel 22:13

Jel 22:18-19

Felhasznált és ajánlott szakirodalom

GÖRÖG SZÖVEG

 • UBS5 - The Greek New Testament, 5th ed. (United Bible Societies, 2014)
 • NA28 - Novum Testament Graece, 28th ed. (Deutsche Bibelgesellschaft, 2014)
 • SBL-GNT The Greek New Testament, SBL Edition (Society of Biblical Literature, 2010)
 • THEGNT - The Greek New Testament (Tyndale House, 2017)
 • Görög-magyar Újszövetség [NA27 / ÚFO1990] (Kálvin Kiadó, 2008)

GÖRÖG NYELVTANOK

 • Déri Balázs, Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvkönyv, 2. kiadás (Argumentum, 2008)
 • Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe (Szent István Társulat, 2014) 
 • Tarjányi Béla: Az Újszövetség görög nyelve (Pázmány Péter Róm. Kat. Hittudományi Akadémia, 1988)
 • Tóth Eszter, Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv (Szent Pál Akadémia, 1998)
 • Moulton, James Hope: A Grammar of New Testament Greek, 4 vols, 3rd ed. (T&T Clark, 1998)
 • Mounce, William: Basics of Biblical Greek Grammar, 3rd ed. (Zondervan, 1993 / 2009)
 • Wallace, Daniel B.: Greek Grammar Beyond the Basics  (Zondervan, 1997)
 • Wallace, Daniel B.: The Basics of New Testament Syntax (Zondervan, 2000)

SZÓTÁRAK

 • Györkösy - Kapitánffy - Tegyey: Ógörög-magyar nagyszótár (Akadémiai Kiadó, 1990/2010)
 • Kiss jenő: Újszövetségi görög-magyar szótár (Református Sajtóosztály, 1975)
 • Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990)
 • Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv (Erdélyi Református Egyházkerület, 1992)
 • Léon-Dufour, Xavier: Az Újszövetség értelmező kéziszótára (Új ember, 2008)
 • Varga Zsigmond János: Újszövetségi görög-magyar szótár (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1992)
 • Liddel, Henry George - Scott, Robert: A Greek-English Lexicon (Clarendon, 1996)
 • Low, Johannes - Nida, Eugene: Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, 2 vols, 2nd ed. (United Bible Societies, 1999)
 • Mounce, William: Mounce's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Zondervan, 2006)
 • Verbrugge, Verlyn D. (ed): New International Dictionary of New Testament Theology, abr. ed. (Zondervan, 2000)

BIBLIAI ÉS TEOLÓGIAI LEXIKONOK

 • Bartha Tibor: Keresztyén bibliai lexikon 1-2 (Kálvin, 1993) 
 • Haag, Herbert: Bibliai Lexikon (Szent István Társulat, 1989)
 • International Standard Bible Encyclopaedia, 4 vols, 3rd ed. (Eerdmans, 1995)
 • Douglas, J.D. (ed): New Bible Dictionary (IVP, 1987)
 • Ryken, Leland: Dictionary of Biblical Imagery (IVP, 1998)
 • Elwell, Walter (ed): Evangelical Dictionary of Evangelical Theology, 2nd ed. (Baker Academic, 2007)

BIBLIAFORDÍTÁS

 • Holzhausen, Andreas: Bepillantás a bibliafordítók műhelyébe (Evangéliumi Kiadó, 1998)
 • Tóth Kálmán: Bibliafordítás, bibliamagyarázás (Kálvin Kiadó, 1994)
 • Ward, Jan de - Nida, Eugene A.: Egyik nyelvről a másikra (Kálvin Kiadó, 2002)
 • Glassman, Eugene H.: The Translation Debate  (IVP, 1981)
 • Grudem, Wayne (ed): Translating Truth (Crossway, 2005)
 • Ryken, Leland: Choosing a Bible (Crossway, 2005)
 • Scorgie, Glen G. (ed): The Challenge of Bible Translation (Zondervan, 2003)

GÖRÖG NYELVÉSZETI KOMMENTÁR

 • Metzger, Bruce: A Textual Commentary on the Greek New Testament, 4th ed. (Deutsche Bibelgesellschaft, 1994)
 • New International Greek Testament Commentary Series, 13 vols (Eerdmans, 1978-2016)
 • Comfort, Philip W.: New Testament Text and Translation Commentary (Tyndale, 2008) 

TÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS KOMMENTÁROK

 • A Biblia ma - kommentársorozat (Harmat kiadó)
 • A Biblia ismerete - kommentársorozat (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)
 • Jeromos bibliakommentár (Szent Jeromos Bibliatársulat)
 • Ancient Christian Commentary on Scripture, 29 vols (IVP, 2001)
 • Archeological Study Bible (Zondervan, 2006)
 • Commentary on the New Testament Use of the Old testament (Baker Academic, 2007)
 • Cultural Backgrounds Study Bible (NIV)
 • Dictionary of Jesus and the Gospels (IVP Academic, 1992)
 • Dictionary of Paul and His Letters (IVP Academic, 1993)
 • Dictionary of the Later New Testament and Its Development (IVP Academic, 1997)
 • Dictionary of New Testament Background (IVP Academic, 2000)
 • ESV Literary Study Bible (Crossway, 2007)
 • IVP Bible Background Commentary, New Testament (IVP, 1994)
 • Jewish New Testament Commentary (Lederer Messianic Publications, 1992)
 • Paideia: Commentaries on the New Testament, 17 vols (Baker Academic, cont.)
 • Richards, Randolph - O'Brien, Brandon: Misreading Scripture with Western Eyes (IVP, 2012)
 • The Chronological Study Bible (Thomas Nelson, 2008)
 • Tyndale New Testament Commentaries, 20 vols, 2nd ed. (IVP, 2008)
 • UBS Handbook Series, New Testament, 20 vols (American Bible Society, 1988-1993)
 • Word Biblical Commentary, New Testament Set, 26 vols (Zondervan, Thomas Nelson, 2013)

APOLOGETIKAI KOMMENTÁROK

 • Almási Tibor: Bibliai kérdések és válaszok (Gyuró technik Kft. 1994)
 • Carson, D.A.: Exegetikai tévedések (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2003)
 • Schwengeler, Bruno: 100 kérdés a Bibliáról (Ethos Kft. 1998)
 • Archer, Glason (ed): New International Encyclopedia of Bible Difficulties (Zondervan, 1982)
 • Bargerhuff, Eric: The Most Misused Verses in the Bible (Bethany House, 2012)
 • Bargerhuff, Eric: The Most Misused Stories in the Bible (Bethany House, 2017)
 • Chrnalogar, Marie Alice: Twisted Scriptures (Control Techniques Inc. 1997)
 • Croteau, David: Urban Legends of the New Testament - 40 Common Misconceptions (B&H Academic, 2015)
 • Geisler, Norman – Brooks, Ron: When Sceptics Ask (Baker, 1990) 
 • Geisler, Norman – Howe, Thomas: When Critics Ask (Baker, 1992)
 • Geisler, Norman – Rhodes, Ron: When Cultists Ask (Baker, 1997)
 • Kaiser, Walter (ed): Hard Sayings of the Bible (IVP, 1996)
 • Lamb, David: God Behaving Badly (IVP, 2011)
 • Richards, Randolph – O'Brien, Brandon: Paul Behaving Badly (IVP, 2016) 
 • Schultz, Richard: Out of Context – How to Avoid Misinterpreting the Bible (Baker, 2012)
 • Sire, James: Scripture Twisting - 20 Ways Cults Misread the Bible (IVP, 1980)
 • Stein, Robert: Interpreting Puzzling Texts in the New Testament (Baker, 1996)
 • Strauss, Mark: Jesus Behaving Badly (IVP, 2015)
 • The Apologetics Study Bible (Holman, 2003)
 • The Quest Study Bible (Zondervan, 1994)
 • The Holman Apologetics Commentary on the Bible - The Gospels and Acts (Holman, 2013)
 • Zondervan Counterpoints Series, 35 vols (Zondervan / OliveTree Bible App)

Ugrás vissza a lap tetejére


 .