Gal 6:1 Erőt vett rajta a bűn, vagy tetten érték?

Gal 6:1 Testvéreim, ha valakit tetten is értek valamilyen bűnben...

Gal 6:1 Testvéreim, még ha erőt is vesz az emberen valami bűn...

Probléma

Egyes fordítások szerint Pál olyan emberről ír, akit „előfog” a bűn  (KB), vagy „erőt vesz rajta” a bűn (ÚRK), illetve „valamiben vétkezik” (EFO). Más fordítások szerint olyanról ír, akit „tetten értek” (KNV, ÚFO, RÚF) vagy „botláson értek” (SZIT, B-D) valamilyen bűnben. Az előbbi értelmezés arra utalna, hogyan bukott el az illető (legyőzte a kísértés). Az utóbbi értelmezés inkább arra utalna, hogy az illető lebukott (bűne kiderült, tetten érték). Kérdés, hogy melyik fordítás jó?    

Fordítás

Görög eredeti: …ean kai prolémfthé anthróposz en tini paraptómati…

Formahű fordítás: „…még ha tetten is van érve egy ember valami botlásban…”

Értelmező fordítás: „…még ha tetten is értek valakit valami botlásban / vétekben...”

Indoklás

A prolambanein ige alapjelentése: előre venni, előre hozni, előre megtenni, előlegezni, megelőzni, elébe vágni; szenvedő szerkezetben en + részes eset vonzattal (mint esetünkben) azonban inkább azt jelenti: „tetten érni” vagy „rajta kapni” valakit valamiben. Mivel ez ritkán előforduló szerkezet, a fordítók és a kommentátorok okkal bizonytalanok a fordításban.

A para­ptóma szó konkrét jelentése mellé esés, hibázás, illetve elbotlás, elbukás, morális értelemben vétek, vétkezés. Talán szándékosan fogalmaz Pál, amikor a helyiektől azt kéri, hogy az „elbotlott” testvért „igazítsák helyre”, ugyanis a katartidzein ige alapjelentése helyre állítani, rendbe hozni, eligazítani, illetve orvosi szakszóként a kificamodott végtagot „helyretenni”. 

Ha tehát valakit tetten érnek valamilyen vétekben, ha kiderül róla, hogy valamiben elbukott, és nyilván nem is tagadja, hanem bánja a tettét, annak – a megfelelő emberek a megfelelő módon (6:1-4) – segíthetnek a lelki helyreállásban.


 .