A bibliatanulmányozás fontossága

© dr Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.1. 2022.09.27.) PDF

1. Több okunk is van rá

 • Krisztus révén Isten az Atyánk lett, ezért a vele való viszonyunk természetes része, hogy a szavát és a hangját ismerjük, tiszteljük és szeres­sük (Zsolt 119, Jn 10:27)
 • A Biblia Isten ihletett szava, hozzánk szóló üzenete (2Tim 3:16), és erről maga Isten győzött meg minket (ApCsel 16:14, 1Kor 1:30–2:5, 1Thessz 2:13).
 • Ő maga parancsolja, hogy a saját érdekünkben ezt tegyük (Józs 1:8, Mt 28:20, 1Tim 4:13-16).
 • Mi magunk is választ keresünk arra, hogy: honnan jövök? (Zsolt 100:3), miért vagyok itt? (Mk 12:28-31), hová megyek? (Jn 10:27-30, 14:1-3, Fil 3:12-14)
 • Az örök életünk függ tőle (Mt 4:4, Jn 5:39, 6:63, 20:31, Róm 10:13-17, 2Tim 3:15, 1Pt 1:23).
 • Nevelő hatása van ránk (2Tim 3:16-17).

2. Több célunk is van vele

 • Bizonyosságot nyerjünk (Lk 1:4, 1Jn 1:1-4, 5:13, 2Kor 13:5,10)
 • Lelkileg növekedjünk, érjünk (Zsid 5:11-6:1, 1Pt 2:2, ApCsel 20:32)
 • Szent életet élhessünk (Zsolt 119:9, Jn 17:17)
 • Életbölcsességre tegyünk szert (Jób 12:13, Zsolt 119:105.130, Péld 2:6, 1Kor 1:28-30, Kol 2:3)
 • Hasznos tanulságokat vonhassunk le belőle (Róm 15:4, 1Kor 4:6, 10:6)
 • Felkészítsen védekezni a kísértő ellen (Mt 4:5-7, Ef 6:17)
 • Felkészítsen védekezni a hamis tanok ellen (Gal 1:6-9, 1Tim 4:1,6-7, 1Jn 2:26, 4:1,6)
 • Mi magunk is egészségesen taníthassunk másokat (Tit 2:1, 1Tim 4:16, 2Tim 4:1-4)
 • Istent dicsőíthessük azért, aki ő, amit tett, és amit tesz értünk (Róm 11:33-36, Ef 1:3-14).

3. Ehhez megfelelő hozzáállásra van szükség

 • Olvassuk és hallgassuk Isten szavaként (1Thessz 2:13).
 • Mindig mindennek utánajárva (Lk 1:3, ApCsel 17:11).
 • Tisztelettel odafigyelve (2Pt 3:15-16, 1Tim 1:3-4).
 • Szelídséggel befogadva (Jak 1:21).
 • Engedelmeskedve (Róm 6:17).
 • A tanultakat meg is cselekedve (Mt 7:24-27, Jak 1:22-25).

4. A Biblia tanulmányozását nem lehet „elvégezni”

 • Ha meg is éljük a tanultakat (Lk 11:28, Jak 1:22-25), akkor a tudásunk folyamatosan mélyül, a „tiszta tejtől” a „kemény eledelig” (1Pt 2:2, Zsid 5:12-14, 1Kor 3:1-2).
 • Folyamatos emlékeztetésre szorulunk (Jn 14:26, 2Pt 1:13).
 • Csak így fog bennünk gazdagon „lakozni” és ránk hatni (Kol 3:16).

Ajánlott cikkek​

Homoszexualitás a Bibliában

A Szentírás az ember egész életével, így a nemi erkölcs kérdéseivel is foglalkozik. Mivel az Izraelt és az egyházat körülvevő ókori kultúrákra és azok szokásaira is reagál, egész sor tilalmas dolgot sorol fel, illetve más etikai témakörökbe tartozó bűnök között sorolja fel őket. Egyszerre állítja, hogy az ember bármelyik miatt Isten ítélete alá esik, de azt is, hogy Istenhez bármiből vissza lehet térni. Isten az embert mindig is szét akarta és tudta választani és a bűnétől – ha az ember nem akart azonosulni egy bűnnel, bármelyikkel.

Szexuáletikai szövegek a Bibliában

A Biblia szerint Isten teremtette az embert, ezért a szexualitás az emberi élet természetes része. A nemi különbözőség és a nemi élet a szeretet kinyilvánításának és az örömszerzésnek igazi istenadta eszköze, de az emberi öntörvényűség, az önzés és a gonoszság miatt régóta védelemre szorul. Az emberi kultúrák és az egyház története sajnos arról tanúskodik, hogy a nemi különbözőséget és a nemi életet nem mindig becsülték valódi értékének megfelelően. Akár eszeveszett istenítés, akár képmutató megvetés kísérte a nemiséget, férfiak és nők rengeteg fájdalmat okoztak már egymásnak, tudatosan és tudatlanul egyaránt.

Tanítványság

A feltámadt Krisztus azt parancsolta az apostoloknak, hogy tegyék tanítvánnyá a népeket. Kérdés azonban, hogy mit jelent a tanítványság? Miben tért el Jézus kora tanítóitól? Lehet ma is úgy tanítványozni, ahogyan ő tette? Mit jelentett Jézus követése, amikor szó szerint utána lehetett menni, és mit jelentett később Jézus utánzása? – Annak idején a tanítványokat nevezték el keresztényeknek, de ma százmilliók nevezik magukat kereszténynek anélkül, hogy tanítványok lennének.