Szekták – a jelenség

Ez az ismeretterjesztő videó nem egyes vallási közösségekkel foglalkozik, hanem általánosságban a jelenséggel. Bemutatja a „szekta” szó meghatározásait, az általános problémákat, valós esetek alapján hívja fel a figyelmet a tipikus, illetve a lehetséges veszélyekre, a csatlakozás és a távozás okaira, a pozitív és a negatív jelekre egyaránt. A cél nem az ítélkezés, hanem a megértés és a megelőzés. A témáról való iskolai, közösségi beszélgetéshez.

„A nem biblikus istenkép miatt végül Istenre akadunk ki” (2022)

PTF Eleven Podcast 1. epizód
Ungvári Péter dr. Szalai Andrással, az apologetika szakirány felelősével beszélgetett.
– Mi köze a hitvédelemnek a lelkigondozáshoz?
– Mi az apologetika, és mivel több ez, mint különböző érvek ismerete?
– Mi a közös a harcművészeti iskolák és a keresztény egyházak világában?

A sötét oldal titkai (2020)

Keresztényként hiszünk a láthatatlan világban, a túlvilági lényekben: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen.” A szellemi harc témájával nem szívesen foglalkozunk, mert a bibliai adatokat nem könnyű összeszedni, az egyházban pedig túl sok a szélsőség. Ebben a helyzetben segíthet a nyelvészet, az ókori vallások ismerete és a bibliai szövegek józan gyakorlatiassága.

Karma, jóga, keleti spiritualitás (2022)

777 Podcast – Hatalmas népszerűségnek örvendenek a különféle keleti spirituális praktikák, gyakorlatok. Rengeteget találkozhatunk a karma kifejezéssel is, de sokan hisznek a lélekvándorlásban is. De mit is jelentenek valójában ezek a fogalmak ott, ahol megszülettek? Hogyan alakultak át a nyugati emberek szája íze szerint? Mi az a jóga, és hogyan álljunk hozzá keresztényként?

Egészséges karizmatikusság (2020)

A 20. sz-i karizmatikus-antikarizmatikus vita és ellentét miatt a Szent Lélek ajándékai olyan téma lett, amit sok hívő inkább kerül – az eszmei másik oldal híveivel és az erről szóló bibliai szövegekkel együtt. Amikor úgy tűnik, csak szélsőségek léteznek, különösen fontos az Írások alapján végiggondolni és kialakítani az egészséges gyakorlatot. Mert a Szent Lélek Jézus Lelke.

A girardizmus (2019)

A francia René Girard könyvei, különösen „A bűnbak”, úgy mutatja be Jézust, mint aki nem engesztelő áldozat, hanem a bűnbakképzés áldozata volt. Girard „antropológiai” megközelítése és elmélete még egyes teológusokra is hatott, de komoly szakmai kritikát is kiváltott. Az előadás Girard eszméit veti össze a szaktudományok eredményeivel és és a Szentírás adataival.

Teológiai alapok

A keresztény világkép, istenkép, a háromságtan kialakulása, bibliai alapjai, történeti és mai félreértései. A 4-5. századi egyetemes zsinatok háromságtani és krisztológiai hitvallásai. Válaszok az egykori és mai tévtanokra, ellenvetésekre.

A Szentírás története

A Szentírás szövegének és a Szentírás mint kötet kialakulásának a története. A mai urbánus legendák és a szkeptikusok állításai helyett az ismert tények alapján felvetődő igazi kérdésekre ad ellenőrizhető válaszokat. Megbízhatunk a ma Bibliaként ismert iratgyűjteményben? Fennmaradt a szövege, és nem maradt ki belőle valami fontos? Honnan tudhatjuk mindezt? Mitől szent a Szentírás?