Karma, jóga, keleti spiritualitás (2022)

777 Podcast – Hatalmas népszerűségnek örvendenek a különféle keleti spirituális praktikák, gyakorlatok. Rengeteget találkozhatunk a karma kifejezéssel is, de sokan hisznek a lélekvándorlásban is. De mit is jelentenek valójában ezek a fogalmak ott, ahol megszülettek? Hogyan alakultak át a nyugati emberek szája íze szerint? Mi az a jóga, és hogyan álljunk hozzá keresztényként?

„A nem biblikus istenkép miatt végül Istenre akadunk ki” (2022)

PTF Eleven Podcast 1. epizód
Ungvári Péter dr. Szalai Andrással, az apologetika szakirány felelősével beszélgetett.
– Mi köze a hitvédelemnek a lelkigondozáshoz?
– Mi az apologetika, és mivel több ez, mint különböző érvek ismerete?
– Mi a közös a harcművészeti iskolák és a keresztény egyházak világában?

Naiv istenképzeteink (2021)

Sokszor nem is tudjuk, hogy a világképünket és az istenképünket nem a Szentírás, hanem a gyülekezeteinkben elterjedt hiedelmek határozzák meg. Amikor azonban – félreértett bibliai fogalmak, az egyoldalú tanítások és a kegyes klisék miatt – összeütközünk a valósággal, Istenre akadunk ki. Vagy pedig alaposan utánanézünk, honnan erednek, és hova vezetnek ezek a naiv isten- és világképzetek, és mit tanít helyettük a Biblia.

A bibliatanulmányozás fontossága

Egy dolog a Bibliát olvasgatni, más dolog részletekbe menően tanulmányozni. Izrael és az egyház pedig mindig is tanulmányozta a Bibliát (ld. Neh 8:1-3, Ap-Csel 2:42, 1Tim 4:13 stb.). A rendszeres tanulmányozás több formában is tör-ténhet, akár egyetlen bibliai művet olvasunk végig, akár egy témát járunk körbe az erről szóló szövegek alapján. Fontos azonban végiggondolni, hogy milyen sok okunk van erre, milyen sok hasznunk lehet belőle, és hogy milyen hozzáállással érdemes csinálni.

Idealizmus

Az idealizmus (gör. idea = ‘alak’, ‘látszat’ szóból) azt az álláspontot jelenti, amely szerint a lélek, az elme vagy a tudat az egyetlen alapvető valóság, és az anyagi világ végső soron nem több, mint tudatos tapasztalatok összessége.

Iszlám, Isten, Jézus (2018)

A BudapestIfi programjában elhangzott előadás. Az iszlám Allahról és Íszá Maszihról alkotott képének alapvető vonásait mutatja be a Korán és a prófétai hagyomány alapján, összevetve az Újszövetség Istenről és Jézus Krisztusról szóló tanításával. A két vallás közötti alapvető különbségekről van szó.

Harry Potter és fantasztikus társai (2006)

Harry Potter története „keresztény körökben” vegyes fogadtatásra talált, sokan nyilatkoztak róla anélkül, hogy elolvasták volna, vagy értették volna, miről szól. Az előadás a Harry Potter jelenségről, a képzelet szerepéről és a fantasy műfajról, a regények és a filmek értékeléséről szól, a keresztény kritikákat elemzi, összeveti a Biblia által elítélt és a regényben megjelenő mágiát, végül más pedagógiai tanácsokat ad szülőknek.

Alternatív gyógyászat (2006)

Napjainkban egyre népszerűbbek a különféle alternatív gyógymódok. Sokan szívesebben használják a „gyengéd” módszereket, gyógyszereket a hagyományosak helyett. De vajon valóban hatékonyak-e? Lehet félnivalónk tőlük? Hogyan vizsgálhatjuk meg mi magunk azt, hogy egy-egy gyógymód nem rejt-e veszélyt a testünk vagy a lelkünk számára? Előadó: dr. Bukovszky Eszter