Júdás evangéliuma

Egy ősi evangélium került elő közel kétezer év után Egyiptom homoksivatagából. A történet, amelyet elmesél, alapjaiban ren­dít­heti meg hitünket. Megrázó lehet majd sok ember számára. Egyfajta válságot okozhat: hitbeli válságot. Ez az elbeszélés feje tetejére állítja Krisztus elárulásának a történetét: az áruló itt hős­sé válik, és Jézus Krisztus szervezi meg a saját kivégzését. (…)

Jézus feleségének evangéliuma

Egy 4. századra datált kopt nyelvű papirusz töredéken ez olvasható: „…Jézus azt mondta: A feleségem…” A töredéket Karen Leigh King (1954-) mutatta be a koptológusok 10. nemzetközi konferenciáján, Rómában. King előadásvázlata (a továbbiakban: draft), a lelet fényképe és a leletet bemutató kisfilm megtalálható a Harvard Divinity School (a továbbiakban: HDS) weboldalán.

Barnabás evangéliuma magyarul

Az ún. Barnabás evangéliummal más tanulmányainkban[1] már részletesen foglalkoztunk, de 2016-ban magyarul is meg­­­jelent a teljes szöveg. Az Előszó sajnos olyan valót­lan­sá­go­kat állít, ame­­­lyek a szö­­­­veget attól teljesen ide­­gen értelme­zési keretbe helye­zik, ezért szük­­sé­­ges­nek tűnt erre is re­a­gálni azok érdekében, akiket a szöveg valódi története és jelentősége is érdekel.

JW.ORG – „rájuk bízták … a fordítását”?

Az Őrtorony Társulat (ŐT), illetve Jehova Tanúi (JT) vallásszervezetének hivatalos weboldalán (jw.org) több szinkronizált kisfilm is megtekinthető, amelyek célja bizalmat ébreszteni az olvasókban a Szentírás Új Világ fordítása (ÚVF) iránt. Ez különösen igaz a Rájuk bízták „Isten szent kijelentésének” a fordítását (Róma 3:2) című, 12 perces kisfilmre.[1] Az alábbiakban a filmben elhangzott néhány fontos kijelentésre szeretnék reagálni.