A Genezis műfaji értelmezése

Az ún. műfaji értelmezés (literary framework interpretation) olyan írásmagya­rá­zati irányzat, amely szerint a bibliai teremtéstörténet nem mai értelemben vett történelmi feljegyzés és tudományos adatok forrása, nem is mitológia vagy az evolúcióelmélet mitologikus megfogal­ma­zása, hanem teológiai üzenet bölcses­ségirodalmi formában. Az irányzat tehát nagy hangsúlyt helyez a szöveg műfajá­ra, a szerző eredeti szándékára és a szöveg kortárs jelentőségére.