Eretnekség és eretnekségek

Az „eretnekség” fogalma, lényege, újszövetségi jelentésköre, az ókortól a reformá­ció­ig a legjelentősebb szélsőséges, szakadár, eretnek és vallás­keve­rő irány­zatok felsorolása, meghatározása és csoportosítása. Az „eretnekség” válogatással kezdődik (gör. haireó = válogatni), és új irányzattal végződik (gör. haireszisz = filozófiai vagy vallási irányzat, politikai párt).

Dióhéjban A-Z

Alapvető információk a nálunk viszonylag kis létszámú, az utolsó kétszáz évben létrejött, magukat az igazi kereszténységnek valló vallási közösségekről, amelyek azonban sajátos tanaik és/vagy lelkiségük miatt nem tagjai MEÖT és az Evangéliumi Aliansz keresztény egyházakat tömörítő hazai és világközösségének.

Az esszénusok és a kereszténység

A tudományos világ a qumráni közösséget és az esszé­nu­sokat egyazon ókori zsidó vallási közösségnek tekinti, tehát egy­más­­sal azonosítja.
E közösség hitéletének tudo­mányos elem­zései mellett azonban a mai napig jelennek meg olyan kiad­vá­nyok, amelyek a keresztény­ség gyökereit Qumránban keresik.