„A nem biblikus istenkép miatt végül Istenre akadunk ki” (2022)

PTF Eleven Podcast 1. epizód
Ungvári Péter dr. Szalai Andrással, az apologetika szakirány felelősével beszélgetett.
– Mi köze a hitvédelemnek a lelkigondozáshoz?
– Mi az apologetika, és mivel több ez, mint különböző érvek ismerete?
– Mi a közös a harcművészeti iskolák és a keresztény egyházak világában?

A sötét oldal titkai (2020)

Keresztényként hiszünk a láthatatlan világban, a túlvilági lényekben: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen.” A szellemi harc témájával nem szívesen foglalkozunk, mert a bibliai adatokat nem könnyű összeszedni, az egyházban pedig túl sok a szélsőség. Ebben a helyzetben segíthet a nyelvészet, az ókori vallások ismerete és a bibliai szövegek józan gyakorlatiassága.

Karma, jóga, keleti spiritualitás (2022)

777 Podcast – Hatalmas népszerűségnek örvendenek a különféle keleti spirituális praktikák, gyakorlatok. Rengeteget találkozhatunk a karma kifejezéssel is, de sokan hisznek a lélekvándorlásban is. De mit is jelentenek valójában ezek a fogalmak ott, ahol megszülettek? Hogyan alakultak át a nyugati emberek szája íze szerint? Mi az a jóga, és hogyan álljunk hozzá keresztényként?

Egészséges karizmatikusság (2020)

A 20. sz-i karizmatikus-antikarizmatikus vita és ellentét miatt a Szent Lélek ajándékai olyan téma lett, amit sok hívő inkább kerül – az eszmei másik oldal híveivel és az erről szóló bibliai szövegekkel együtt. Amikor úgy tűnik, csak szélsőségek léteznek, különösen fontos az Írások alapján végiggondolni és kialakítani az egészséges gyakorlatot. Mert a Szent Lélek Jézus Lelke.

A girardizmus (2019)

A francia René Girard könyvei, különösen „A bűnbak”, úgy mutatja be Jézust, mint aki nem engesztelő áldozat, hanem a bűnbakképzés áldozata volt. Girard „antropológiai” megközelítése és elmélete még egyes teológusokra is hatott, de komoly szakmai kritikát is kiváltott. Az előadás Girard eszméit veti össze a szaktudományok eredményeivel és és a Szentírás adataival.

Iszlám, Isten, Jézus (2018)

A BudapestIfi programjában elhangzott előadás. Az iszlám Allahról és Íszá Maszihról alkotott képének alapvető vonásait mutatja be a Korán és a prófétai hagyomány alapján, összevetve az Újszövetség Istenről és Jézus Krisztusról szóló tanításával. A két vallás közötti alapvető különbségekről van szó.

Vallási relativizmus (2018)

A vallási relativizmus szemlélete szerint minden út ugyanoda vezet, a vallások közötti különbségek csak formai, kulturális eltérések, amelyeknek nincs, és nem is lehet jelentőségük. Vajon miért és hogyan alakult ki ez a szemlélet, mit jelent a gyakorlatban, és hozzájárul-e a vallási toleranciához?

Párválasztási tanácsok (2016)

Vajon Isten szán / ad minket valakinek? Csak kereszténnyel házasodhatunk? Mi múlik rajtunk? Lány kezdeményezhet? A jegyesség felbontható? Kell templomi esküvő? Mi a szerelem szerepe? A szex kipróbálható? Milyen szerepet játszik az egészben a Biblia, a Szentlélek vezetése és mások tanácsai?