Szekták – a jelenség

Ez az ismeretterjesztő videó nem egyes vallási közösségekkel foglalkozik, hanem általánosságban a jelenséggel. Bemutatja a „szekta” szó meghatározásait, az általános problémákat, valós esetek alapján hívja fel a figyelmet a tipikus, illetve a lehetséges veszélyekre, a csatlakozás és a távozás okaira, a pozitív és a negatív jelekre egyaránt. A cél nem az ítélkezés, hanem a megértés és a megelőzés. A témáról való iskolai, közösségi beszélgetéshez.

Teológiai alapok

A keresztény világkép, istenkép, a háromságtan kialakulása, bibliai alapjai, történeti és mai félreértései. A 4-5. századi egyetemes zsinatok háromságtani és krisztológiai hitvallásai. Válaszok az egykori és mai tévtanokra, ellenvetésekre.

A Szentírás története

A Szentírás szövegének és a Szentírás mint kötet kialakulásának a története. A mai urbánus legendák és a szkeptikusok állításai helyett az ismert tények alapján felvetődő igazi kérdésekre ad ellenőrizhető válaszokat. Megbízhatunk a ma Bibliaként ismert iratgyűjteményben? Fennmaradt a szövege, és nem maradt ki belőle valami fontos? Honnan tudhatjuk mindezt? Mitől szent a Szentírás?