A kínálat
Előadások felkérésre

Az előadásokról

Az előadások gazdagon illusztrált diavetítéssel, és az előadás utáni kérdezz-felelek szekcióval vannak összekötve. 

A rövidebb előadások (60 perc) bevezető jellegűek, a hosszabbak átfogóak és részletesebbek, és kitöltenek egy késő délutánt vagy estét (2x45 perc) vagy egy egész delutánt (4x50 perc). 

Az előadások keresztény megközelítésük és hitépítő céljuk révén keresztény hallgatóságnak szólnak, de az "E" jelzésűek a tapasztalat szerint evangelizációs célra is alkalmasak.

Keresztény alapokról

A Szentírás szövegének és kánonjának története (2x45 / 2x90)

Bibliafordítás és a bibiaforítások (60)

Bibliaértelmezési alapelvek (60)

Bibliai műfajok értelmezése (60)

Ókeresztény hitvallások és mai jelentőségük (2x45)

Jézus-képek egykor és ma: Hollywood-tól a papiruszokig (60 E)

Teológia - bibliai istenkép, háromságtan (2x45)

Krisztus lénye, kettős természete (2x45)

Az ikon és ami mögötte van: Krisztus ábrázolásának története (60)

A Szentlélek személye, munkálkodása és ajándékai (2x45)

Az Evangélium és továbbadása (2x45)

Genezis-értelmezések egykor és ma (2x45)

A Genezis 1-11 műfaji értelmezése (60)

Spirituálhigiéné

Bevezetés a lelkiségi egészségtanba (45)

Lelkiségtörténet mint tanítványságtörténet (60)

Szent utak - a kilenc spirituális temperamentum (90)

Torz istenképek - típusaik és gyógyulásuk (2x45)

Torz tekintélyrendszerek: uralkodás, kiskorúsítás, törvényeskedés (2x45)

Torz gyülekezetideálok és kezelésük (60)

Etika: milyen alapon? (2x45)

Az emberi spiritualitás (90)

Spirituális önvédelem (90)

Általános hitvédelmi témákról

Bevezetés az apologetikába (60)

Az apostoli és patrisztikus hitvédelem (2x45)

Apologetika mint evangelizáció (60)

Integratív apologetika (60) 

Az eretnekségek lélektana és típusai (2x45)

Hogyan adjuk át az evangéliumot más vallásúaknak? (60)

Globalizáció – mi folyik a világban, az egyházban, és hogy adjuk át a jó hírt ma? (3x45)

Vallási irányzatokról

Vallási pluralizmus, relativizmus, szinkretizmus (2x45)

A mai ún. ezoterika (60)

Hinduizmus (2x45 / 4x50)

Krisna-tudat (2x45)

Transzcendentális meditáció (60)

Buddhizmus (2x45 / 4x50)

Iszlám (2x45 / 4x50)

Mormon vallás (2x45 / 4x50)

Jehova Tanúi (2x45 / 4x50)

Unitarizmus (60)

Hetednapi Adventizmus (2x45)

Ultra-karizmatikus szélsőségek (2x45)

 .