Letölthető
Előadások videó- és hangfelvételei, diái

Grundación 2021 – 0


Grundación 2021 – 1


Grundación 2021 – 2


Grundación 2021 – 3


Grundación 2021 – 4


Grundación 2021 – 5


Óember és/vagy újember

A hívő emberben dúló lelki harc, élményei és identitása, elterjedt modellek, hibás fordítások az Újszövetség eredeti szövege alapján. Az Grund 9-en elhangzott szeminárium előadás részének videófelvétele és a diasorozat (pdf).

Vallási relativizmus (2018)

A II. Országos Keresztény Vállalkozói Konferencián (2018.04.05.) elhangzott előadás (25 perc). A vallási relativizmus szemlélete szerint minden út ugyanoda vezet, a vallások közötti különbségeknek nincs jelentőségük. Vajon miért és hogyan alakult ki ez a szemlélet, mit jelent a gyakorlatban, és hozzájárul-e a vallási toleranciához?

Iszlám, Isten, Jézus (2018)

A BudapestIfi programjában elhangzott előadás (119 perc). Az iszlám Allahról és Íszá Maszihról alkotott képének alapvető vonásait mutatja be a Korán és a prófétai hagyomány alapján, összevetve az Újszövetség Istenről és Jézus Krisztusról szóló tanításával.

Teológiai alapok (2016)

A keresztény világkép, istenkép, a háromságtan kialakulása, bibliai alapjai, történeti és mai félreértései. A 4-5. századi egyetemes zsinatok háromságtani és krisztológiai hitvallásai. Válaszok az egykori és mai tévtanokra, ellenvetésekre. Előadó: dr. Szalai András

A teljes hanganyag (125 perc mp3) és a teljes diasorozat (pdf).

A Szentírás története (2015)

A Szentírás szövegének és a Szentírás mint kötet kialakulásának a története. A mai urbánus legendák és a szkeptikusok állításai helyett az ismert tények alapján felvetődő igazi kérdésekre ad ellenőrizhető válaszokat. Megbízhatunk a ma Bibliaként ismert iratgyűjteményben? Fennmaradt a szövege, és nem maradt ki belőle valami fontos? Honnan tudhatjuk mindezt? Mitől szent a Szentírás? Előadó: dr. Szalai András

A hanganyag első szövegtörténeti része, a második kánontörténeti része (mp3), és a teljes diasorozat (pdf).

iGen&iSten MEKDSZ Grund9

A 9. nyári hitvédelmi tábor fő témája a technikai és kulturális változások jelentette kihívás, illetve ennek hatása az Örökről, az Értékről és a Valósról való gondolkodásmódunkra. Miért van szükségünk kinyilatkoztatásra, és honnan tudhatjuk, hogy a Szentírás szövege fennmaradt? Mi az erkölcs valódi alapja, hogyan lehetünk tanítványok a mai világban? Hogyan viszonyul egymáshoz hit és tudomány, milyen modellek születtek az idők során, és milyen keresztény értelmezései vannak a teremtéstörténetnek?

A videófelvétel és a diasorozat (pdf).

A videófelvétel és a diasorozat (pdf).

A videófelvétel és a diasorozat (pdf).

Szemben MEKDSZ Grund8

A 8. nyári hitvédelmi tábor egyik fő témája az emberi szenvedés és Isten kérdésköre volt, a másik a vallási sokféleség és a kereszténység. Hol van Isten, amikor az ember szenved? Mit mondanak a természeti rosszról a különféle vallások? És vajon Isten meg tudna felelni az elvárásainknak, hogy mikor és hogyan avatkozzon be? Valóban egyek a vallások? Tényleg felvilágosult és toleráns dolog azt állítani, hogy a vallások istene, lényege és célja ugyanaz? Mitől más a kereszténység, és egyáltalán, miért szorulunk rá mind az isteni kinyilatkoztatásra?

A bevezető gondolatok videofelvétele.

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

Ünnepeink MEKDSZ Grund7

A 7. nyári hitvédelmi tábor fő témája a három nagy keresztény ünnep volt. Mi karácsony, húsvét és pünkösd üzenete? Mi történt, és ennek mi a jelentősége? Az alapok újragondolására a napjainkban terjedő instant-wellness „kereszténység” miatt van szükség, ami Istentől a problémák gyors megoldását, a hitélettől pedig a mindennapi 3D-s moziélményt várja el. Jézus ezzel szemben hosszú távban gondolkodik, életprogramra hív, jellemünk megváltozására, tudatos hitéletre, kitartó engedelmességre. Ehhez azonban csak akkor lesz erőnk, ha a hit alapjait valóban magunkévá tettük. Ünnepeinkről gondolkodni, Istenen csodálkozni igazi ünneplés volt.

A bevezető gondolatok videofelvétele, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf). 

Spiritualitás MEKDSZ Grund6

A 6. nyári hitvédelmi tábor fő témája a spiritualitás volt. Miért vallásos természeténél fogva az ember? Mi a különbség az ateista és a teista spiritualitás között? Mi jellemzi a kilenc spirituális temperamentumot, lelkiségi alkatot? Mikor és miért van szükség (értsd: okunk és jogunk) a spirituális önvédelemre az egyházban?

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf)

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf). 

A videofelvétel, a hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

Globalizáció MEKDSZ Grund5

Az 5. nyári hitvédelmi tábor fő témája a globalizáció volt. Folyamatosan és egyre gyorsabban változó világban élünk, amely hatást gyakorol az egyházra is. Ezért az egyháznak is tudatosítania kell, mi hogyan hat rá, mire hogyan reagáljon, és az emberek miért reagálnak úgy az evangéliumra, ahogy. Impulzusok korunk és korunk emberének megértéséhez, az evangelizáció és az apologetika szükségességének, módszereinek újragondolásához.  

hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

hanganyag (mp3) és a diasorozat (pdf).

Régebbi előadásokból

Párválasztási tanácsok (MEKDSZ 2016)

A párválasztás témáját illetően a bibliai idők embereinek is lennének kérdéseik hozzánk, és a mai keresztény fiataloknak is megvannak a maguk kérdései. Vajon Isten szán / ad minket valakinek? Csak kereszténnyel házasodhatunk? Mi múlik rajtunk? Lány kezdeményezhet? A jegyesség felbontható? Kell templomi esküvő? Mi a szerelem szerepe? A szex kipróbálható? – Milyen szerepet játszik ebben az egészben a Biblia, a Szentlélek vezetése és mások tanácsai? – Alapelvek, eldöntendő kérdések, tanácsok egy X-generációstól, szeretettel.

Az előadás hanganyaga és diasorozata.

Spirituálhigiéné – IHS 2013/14 

A „spirituálhigiéné" vagy lelkiségi egészségtan a vallási mentalitás problémáival foglalkozik. Dr. Szalai András előadásainak egy része az IHS szervezésében a Bethesdai Esték sorozatban hangzott el (mp3): 

Vallási fogyasztóvédelem - avagy józanító tanácsok vallási keresésben levőknek
Tranzithelyzetben levők és exek tanácsolása - tanácsok tanácsadóknak egy speciális témában
Torz istenképek - avagy különbség van Isten és istenkép között, és ha otthonról negatív képet hozunk, azt vetítjük ki Rá, és Rá haragszunk...
Torz gyülekezetideálok - avagy hogyan tegyük tönkre a gyülekezetet a legnagyobb jóakarattal
Lelkiségtörténet - avagy tanítványság és spiritualitás a századok során - korhoz kötött sajátságok és örök tanulságok dióhéjban.

Alternatív gyógyászat

Napjainkban egyre népszerűbbek a különféle alternatív gyógymódok. Sokan szívesebben használják a "gyengéd" módszereket, gyógyszereket a hagyományosak helyett. De vajon valóban hatékonyak-e? Lehet félnivalónk tőlük? Hogyan vizsgálhatjuk meg mi magunk azt, hogy egy-egy gyógymód nem rejt-e veszélyt a testünk vagy a lelkünk számára? Előadó: dr. Bukovszky Eszter

hanganyag (mp3), a diabemutató (pdf), a Jegyzet (pdf) és a konklúzió (pdf).

Harry Potter és fantasztikus társai

Harry Potter története "keresztény körökben" vegyes fogadtatásra talált, sokan nyilatkoztak róla anélkül, hogy elolvasták volna, vagy értették volna,  miről szól. Az előadás a Harry Potter jelenségről, a képzelet szerepéről és a fantasy műfajról, a regények és a filmek értékeléséről szól, a keresztény kritikákat elemzi sorra, összehasonlítva a Biblia által elítélt és a regényben megjelenő mágiát, végül más könyvekre is alkalmazható pedagógiai tanácsokat ad szülőknek. (Megjegyzés: az előadás idején még csak az első hat kötetet olvashattuk, de a hetedik megjelenése óta a regény végleg bevonult a keresztény ihletettségű klasszikus fantasyk közé, Tolkien és Lewis mellé.) Előadó: Szalai András

hanganyag (mp3), a diabemutató (pdf), a Jegyzet (pdf) és a konklúzió (pdf).