Kereszténység
Bevezető

Jogos kérdések

Péter apostol egyszer azt írta a hívőknek, hogy „az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek…” (1Pt 3:15-16) A kívülállónak nincs könnyű dolga, ha meg szeretné ismerni és érteni a keresztény hitet. Ez a vallás részben olyan eszmékre épül, amelyek nem magától értetődőek, a hit megélési formái pedig zavarba ejtően sokfélék. Az egyház mindig küzdött belső feszültségekkel, történetének pedig nem egy sötét lapja van. Ha még a hitét gyakorlónak sem megy egyik napról a másikra átlátni a tanítási rendszert, felfedezni a hiteles hitélet kulcselemeit, vagy magában helyre tenni az egyház problémáit, akkor nem szabad rossz néven venni a kívülállók jogos kérdéseit.

Őszinte válaszok

Olvasóink kérdései és problémái igen eltérőek, tehát biztos nem fogunk tudni minden igényt kielégíteni, de az, hogy mi itt nem tudunk valamire válaszolni, vagy elfogadható választ adni, nem jelenti azt, hogy nincs, vagy nincs jobb válasz. Mindenesetre igyekszünk megbízható ismereteket nyújtani, a kérdéseket és kételyeket komolyan venni, tárgyilagosan érvelni. Ami pedig az elterjedt előítéleteket, népszerű legendákat és tudatlanságból vagy rosszindulatból fakadó valótlanságokat illeti, elegendőnek tartjuk a tények tisztázását és az ellenőrizhető források közlését. Ezt nevezik védőbeszédnek, görög eredetű szóval apológiának. Reméljük, hogy az Olvasónak végül a sok adat és érv mögött sikerül megpillantani a lényeget, azaz Őt magát. Kevesebb nekünk sem volt elég.