Apologetikai kommentár
az Újszövetségi Szentíráshoz

Tartalom

Az Újszövetség hitvédelmi magyarázata jegyzeteket kínál 

 • a nehezen vagy eltérően értelmezhető [ ? ]
 • a gyakran rosszul alkalmazott, eredetileg másról szóló [ ! ]
 • a vitathatóan vagy hibásan fordított [ § ]
 • az ellentmondásosnak tűnő [ ›‹ ]
 • az eredetiben valószínűleg nem szereplő [ ... ] szövegekhez.
A jegyzetek rámutatnak a szövegkörnyezetre és a tágabb bibliai összefüggésekre, illetve történelmi-kulturális és nyelvészeti-műfaji háttérismereteket nyújtanak. A felhasznált szakirodalom a lap alján található.

Rövidítések

Az alábbiakban idézett vagy hivatkozott, elterjedtebb magyar bibliafordítások: 

 • B-D (Békés-Dalos Újszövetség, Pannonhalmi Főapátság, 1996)
 • EFO (Egyszerű Fordítás, World Bible Translation Center, 2012)
 • KB (Károli Biblia, Magyar Bibliatársulat, 1908) 
 • KNV (Káldi-Neovulgáta, Szent Jeromos Bibliatársulat, 1997)
 • RÚF (Revideált Új Fordítás, Magyar Bibliatársulat, 2014)     
 • SZIT (Szent István Társulat, 2005) 
 • ÚFO (Új Fordítás, Magyar Bibliatársulat, 1990)
 • ÚRK (Újonnan Revideált Károli Biblia, Veritas Kiadó, 2019)

Mt, Mk, Lk

Mt 1:18

Mt 1:23

Mt 1:24-25

Mt 2:1-2,7,9

Mt 3:11 Lk 3:16

Mt 3:16-17

Mt 4:4 !

Mt 5:3 ›‹ Lk 6:20 

Mt 5:4 §

Mt 5:6 stb. §

Mt 5:17-18

Mt 5:22 ?

Mt 5:29-30 !

Mt 5:34 !

Mt 5:39 Lk 6:28-29 ?

Mt 5:44 Lk 6:27 ?

Mt 5:48 ?

Mt 6:13 §

Mt 7:21-23

Mt 8:22 Lk 9:60 ?

Mt 10:5-6 ?

Mt 10:23 ?

Mt 10:28 Lk 12:5 ?

Mt 10:34-36 Lk 12:51 ? 

Mt 10:39 ?

Mt 11:11 ?

Mt 11:12 ?

Mt 11:14 ?

Mt 12:30 Lk 11:23 ›‹ Mk 9:40 Lk 9:50

Mt 12:31 !

Mt 13:55 ld. Mk 6:3 §

Mt 15:24 ?

Mt 15:26 Mk 7:27 ?

Mt 16:18 §

Mt 16:19 !

Mt 16:23 §

Mt 16:28 Mk 9:1 Lk 9:27 ?

Mt 17:20 !

Mt 17:21 ...

Mt 18:10 ?

Mt 18:18-20 !

Mt 19:12 ?

Mt 19:17 Mk 10:18 Lk 18:19 ?

Mt 21:19 Mk 11:14 ?

Mt 21:21-22 !

Mt 22:39 !

Mt 22:45 ?

Mt 23:9 !

Mt 24:28 ?

Mt 24:34 Mk 13:30 Lk 21:32 ?

Mt 25:1-13 !

Mt 26:52 !

Mt 28:18 ›‹ 1Jn 5:19

Mk 2:7 Mt 9:4 Lk 5:21 ?

Mk 4:11-12 Mt 13:13-15 ?

Mk 5:39 ?

Mk 6:3 §

Mk 9:41 ?

Mk 9:49 ?

Mk 10:18 Lk 18:19 Mt 19:17 ?

Mk 10:23 !

Mk 16:9-20 ...

Lk 1:43 ?

Lk 6:20 ›‹ Mt 5:3

Lk 7:47 !

Lk 8:46 ?

Lk 9:50 ›‹ 11:23

Lk 10:18 ?

Lk 11:23 ›‹ 9:50

Lk 14:27 !

Lk 16:9 !

Lk 16:22 ?

Lk 16:23,28 !

Lk 17:21 §

Lk 22:36 !

Lk 23:43 §

Jn, ApCsel ... 1Kor

Jn 1:1-2 ?

Jn 1:12 !

Jn 1:14 ?

Jn 1:18 ›‹ 

Jn 1:51 ?

Jn 3:5 !

Jn 3:16 stb. §

Jn 6:54-55 !

Jn 7:1 + 20:19 §

Jn 7:53–8:11 ...

Jn 8:7,11 !

Jn 10:34 ?

Jn 14:1 §

Jn 14:3 ?

Jn 14:12 !

Jn 14:14 ? 

Jn 14:28 ?

Jn 20:19 + 7:1 §

Jn 20:22 ?

Jn 20:28 §

jn 20:29 !

Jn 21:15-17 §

jn 21:18-19 ?

Jn 21:25 ?

ApCsel 1:7 ?

ApCsel 1:26 !

ApCsel 2:2-3 ? 

ApCsel 2:32 ?

ApCsel 2:38 !

ApCsel 2:44-45 !

ApCsel 5:1-11

ApCsel 5:3 §

ApCsel 8:15 §

ApCsel 8:16 !

ApCsel 12:15 §

ApCsel 16:3 ?

ApCsel 20:28 §

ApCsel 20:30 § 

ApCsel 20:35 ?

ApCsel 22:9 ›‹ 9:7 §

Róm 3:28 ›‹ Jak 2:24

Róm 5:8 ›‹ 1Jn 1:10

Róm 5:14

Róm 6:23 !

Róm 7:7-25 !

Róm 12:1 §

Róm 12:20 ?

Róm 13:1 !

Róm 16:7 §

1Kor 2:9 !

1Kor 2:14 ?

1Kor 5:5 ?

1Kor 5:9 ...

1Kor 6:3 ?

1Kor 7:1 §

1Kor 7:14 ?

1Kor 7:12,25 ?

1Kor 7:17,20,24 ! 

1Kor 7:33-35 !

1Kor 7:36-38 §

1Kor 8:1 ?

1Kor 8:4-6 ?

1Kor 8:13 !

1Kor 9:5 ?

1Kor 9:18 ?

1Kor 10:1-4 ?

1Kor 10:13 !

1Kor 10:20 ?

1Kor 11:3-6 ?

1Kor 11:7-10 ?

1Kor 11:13-15 ?

1Kor 11:27 §

1Kor 13:1 ?

1Kor 13:8 !

1Kor 12:12 ?

1Kor 14:14 §

1Kor 14:22 !

1Kor 14:34 !

1Kor 15:19 ! 

1Kor 15:29 ? 

1Kor 15:45 ?

1Kor 16:2 !

2Kor ... Tit 

2Kor 3:6 ?

2Kor 4:4 ?

2Kor 4:10 ?

2Kor 4:16 ?

2Kor 4:18 !

2Kor 5:3 ?

2Kor 5:7 !

2Kor 5:10 ?

2Kor 5:13 ?

2Kor 5:17 !

2Kor 5:21 ?

2Kor 6:15 !

2Kor 7:10 ?

2Kor 12:2 ?

2Kor 12:7 !

2Kor 13:8 ?

Gal 1:15 ?

Gal 1:16 §

Gal 2:15 § 

Gal 2:20 ?

Gal 3:19 ?

Gal 5:12 §

Gal 5:19 §

Gal 6:1 §

Gal 6:5 ›‹ 6:2 §

Gal 6:6 !

Gal 6:16 ?

Gal 6:17 !

Ef 2:1-2 ?

Ef 2:8 !

Ef 4:11 !

Ef 4:22-24 ›‹ Kol 3:9

Ef 5:18 §

Ef 5:22-23 !

Ef 6:10-17 !

Fil 1:18 !

Fil 2:5-11

Fil 2:12 ?

Fil 3:2 ?

Fil 3:8 §

Fil 3:10-11 ?

Fil 3:15 §

Fil 3:19 §

Kol 1:15 §

Kol 1:24 ?

Kol 1:27 §

Kol 2:8,20 ?

Kol 2:16 !

Kol 3:2 !

Kol 3:9 ›‹ Ef 4:22-24

Kol 4:16 ...

1Thessz 2:16 §

1Thessz 2:15-16 ?

1Thessz 5:2 !

2Thessz 2:3 ?

2Thessz 2:7 ?

1Tim 1:20 ?

1Tim 2:12-15 ?

1Tim 3:2,12 §

1Tim 3:16 ...

1Tim 4:14 !

1Tim 5:15 ?

2Tim 2:15 §

2Tim 3:1-2 !

Tit 3:5 !

Zsid ... Jel

Zsid 2:10 4:15 5:7-8 ?

Zsid 2:14 ?

Zsid 2:18 ?

Zsid 4:12 !

Zsid 5:10 ?

Zsid 6:4-7 !

Zsid 8:7,13 ?

Zsid 9:15 ?

Zsid 9:27 ?

Zsid 10:10,14 !

Zsid 10:25 §

Zsid 10:26-27

Zsid 12:2 §

Zsid 12:29 ?

Jak 1:2 ! 

Jak 2:24 ›‹ Róm 3:28

Jak 3:1

Jak 4:4 !

Jak 4:5 §

Jak 4:17 !

Jak 5:12 !

Jak 5:14 !

1Pt 1:12 ?

1Pt 2:12 §

1Pt 3:3-4 !

1Pt 3:19-20 4:6 ?

1Pt 4:1 !

1Pt 4:17-18 ?

2Pt 1:4 ?

2Pt 1:20 §

2Pt 3:8 !

2Pt 3:12 !

2Pt 3:15-16

1Jn 1:10 ›‹ Róm 5:8

1Jn 2:15-16 !

1Jn 2:18 

1Jn 2:27

1Jn 3:6 + 5:18 §

1Jn 3:8-10 ?

1Jn 3:12 ?

1Jn 3:15 !

1Jn 4:1 !

1Jn 4:7 !

1Jn 5:6 ?

1Jn 5:7 ...

1Jn 5:14-15 !

1Jn 5:16-17 ! 

1Jn 5:18 + 3:6 §

1Jn 5:19 ›‹ Mt 28:18

1Jn 5:20 ?

2Jn 9

3Jn 7

Júd 1

Júd 3

Júd 6

Júd 7

Júd 8-9

Júd 14-15

Júd 23

Jel 1:4

Jel 2:13

Jel 2:15

Jel 3:15-16 !

Jel 3:20 !

Jel 7:4 / 14:1

Jel 12:9

Jel 13:18 ?

Jel 20:11-15

Jel 22:13 !

Jel 22:18-19 !

Felhasznált és ajánlott szakirodalom

GÖRÖG SZÖVEG

 • UBS5 – The Greek New Testament, 5th ed. (United Bible Societies, 2014)
 • NA28 – Novum Testament Graece, 28th ed. (Deutsche Bibelgesellschaft, 2014)
 • SBL-GNT – The Greek New Testament, SBL Edition (Society of Biblical Literature, 2010)
 • THEGNT – The Greek New Testament (Tyndale House, 2017)
 • Görög-magyar Újszövetség [NA27 / ÚFO1990] (Kálvin Kiadó, 2008)

GÖRÖG NYELVTANOK

 • Déri Balázs – Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvtan (Argumentum-PRTA, 2017)
 • Déri Balázs – Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvkönyv (Argumentum-PRTA, 2017)
 • Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe (Szent István Társulat, 2014) 
 • Tarjányi Béla: Az Újszövetség görög nyelve (Pázmány Péter Róm. Kat. Hittudományi Akadémia, 1988)
 • Tóth Eszter, Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv (Szent Pál Akadémia, 1998)
 • Moulton, James Hope: A Grammar of New Testament Greek, 4 vols, 3rd ed. (T&T Clark, 1998)
 • Mounce, William: Basics of Biblical Greek Grammar, 3rd ed. (Zondervan, 1993 / 2009)
 • Wallace, Daniel B.: Greek Grammar Beyond the Basics  (Zondervan, 1997)
 • Wallace, Daniel B.: The Basics of New Testament Syntax (Zondervan, 2000)

SZÓTÁRAK

 • Danker, Frederick William (ed): A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature (BDAG), 3rd ed (University of Chicago Press, 2001) 
 • Györkösy – Kapitánffy – Tegyey: Ógörög-magyar nagyszótár (Akadémiai Kiadó, 1990/2010)
 • Kiss Jenő: Újszövetségi görög-magyar szótár (Református Sajtóosztály, 1975)
 • Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990)
 • Kozma Zsolt (szerk.): Bibliai fogalmi szókönyv (Erdélyi Református Egyházkerület, 1992)
 • Léon-Dufour, Xavier: Az Újszövetség értelmező kéziszótára (Új ember, 2008)
 • Varga Zsigmond János: Újszövetségi görög-magyar szótár (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1992)
 • Liddel, Henry George - Scott, Robert: A Greek-English Lexicon (Clarendon, 1996)
 • Low, Johannes – Nida, Eugene: Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, 2 vols, 2nd ed. (United Bible Societies, 1999)
 • Mounce, William: Mounce's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Zondervan, 2006)
 • Verbrugge, Verlyn D. (ed): New International Dictionary of New Testament Theology (NIDNTT), abr. ed. (Zondervan, 2000)

BIBLIAI ÉS TEOLÓGIAI LEXIKONOK

 • Bartha Tibor: Keresztyén bibliai lexikon 1-2 (Kálvin, 1993) 
 • Haag, Herbert: Bibliai Lexikon (Szent István Társulat, 1989)
 • International Standard Bible Encyclopaedia, 4 vols, 3rd ed. (Eerdmans, 1995)
 • Douglas, J.D. (ed): New Bible Dictionary (IVP, 1987)
 • Ryken, Leland: Dictionary of Biblical Imagery (IVP, 1998)
 • Elwell, Walter (ed): Evangelical Dictionary of Evangelical Theology, 2nd ed. (Baker Academic, 2007)
 • Vanhoozer, Kevin J. (ed): Dictionary for Theological Interpretation of the Bible (Baker House, 2005) 

BIBLIAFORDÍTÁS

 • Holzhausen, Andreas: Bepillantás a bibliafordítók műhelyébe (Evangéliumi Kiadó, 1998)
 • Tóth Kálmán: Bibliafordítás, bibliamagyarázás (Kálvin Kiadó, 1994)
 • Ward, Jan de – Nida, Eugene A.: Egyik nyelvről a másikra (Kálvin Kiadó, 2002)
 • Glassman, Eugene H.: The Translation Debate  (IVP, 1981)
 • Grudem, Wayne (ed): Translating Truth (Crossway, 2005)
 • Ryken, Leland: Choosing a Bible (Crossway, 2005)
 • Scorgie, Glen G. (ed): The Challenge of Bible Translation (Zondervan, 2003)

GÖRÖG NYELVÉSZETI KOMMENTÁR

 • Metzger, Bruce: A Textual Commentary on the Greek New Testament, 4th ed. (Deutsche Bibelgesellschaft, 1994)
 • New International Greek Testament Commentary Series, 13 vols (Eerdmans, 1978-2016)
 • Comfort, Philip W.: New Testament Text and Translation Commentary (Tyndale, 2008) 

KORTÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS KOMMENTÁROK

 • A Biblia ma – kommentársorozat (Harmat kiadó)
 • A Biblia ismerete – kommentársorozat (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)
 • Jeromos bibliakommentár (Szent Jeromos Bibliatársulat)
 • Ancient Christian Commentary on Scripture, 29 vols (IVP, 2001)
 • Archeological Study Bible (Zondervan, 2006)
 • Commentary on the New Testament Use of the Old testament (Baker Academic, 2007)
 • Cultural Backgrounds Study Bible, NIV (Zondervan, 2016)
 • Dictionary of Jesus and the Gospels (IVP Academic, 1992)
 • Dictionary of Paul and His Letters (IVP Academic, 1993)
 • Dictionary of the Later New Testament and Its Development (IVP Academic, 1997)
 • Dictionary of New Testament Background (IVP Academic, 2000)
 • ESV Literary Study Bible (Crossway, 2007)
 • Graen, Sigfried: Mindennapok Jézus idejében (Jel Kiadó, 2014)
 • Hamman, Adalbert: Így éltek az első keresztények (Szent István Társulat, 2016) 
 • Interpreting the Gospels and Acts – Handbooks on New Testament Exegesis (Kregel, 2019)
 • Interpreting the Pauline Letters – Handbooks on New Testament Exegesis (Kregel, 2012)
 • Interpreting the General Letters – Handbooks on New Testament Exegesis (Kregel, 2013)
 • Interpreting Revelation and other Apocalyptic Literature – Handbooks on New Testament Exegesis (Kregel, 2016)
 • IVP Bible Background Commentary, New Testament (IVP, 1994)
 • Jewish New Testament Commentary (Lederer Messianic Publications, 1992)
 • Paideia: Commentaries on the New Testament, 17 vols (Baker Academic, cont.)
 • Richards, Randolph – O'Brien, Brandon: Misreading Scripture with Western Eyes (IVP, 2012)
 • The Chronological Study Bible (Thomas Nelson, 2008)
 • Tyndale New Testament Commentaries, 20 vols, 2nd ed. (IVP, 2008)
 • UBS Handbook Series, New Testament, 20 vols (American Bible Society, 1988-1993)
 • Word Biblical Commentary, New Testament Set, 26 vols (Zondervan, Thomas Nelson, 2013)

APOLOGETIKAI KOMMENTÁROK

 • Almási Tibor: Bibliai kérdések és válaszok (Gyuró technik Kft. 1994)
 • Carson, D.A.: Exegetikai tévedések (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2003)
 • Schwengeler, Bruno: 100 kérdés a Bibliáról (Ethos Kft. 1998)
 • Archer, Glason (ed): New International Encyclopedia of Bible Difficulties (Zondervan, 1982)
 • Bargerhuff, Eric: The Most Misused Verses in the Bible (Bethany House, 2012)
 • Bargerhuff, Eric: The Most Misused Stories in the Bible (Bethany House, 2017)
 • Chrnalogar, Marie Alice: Twisted Scriptures (Control Techniques Inc. 1997)
 • Croteau, David: Urban Legends of the New Testament – 40 Common Misconceptions (B&H Academic, 2015)
 • Geisler, Norman – Brooks, Ron: When Sceptics Ask (Baker, 1990) 
 • Geisler, Norman – Howe, Thomas: When Critics Ask (Baker, 1992)
 • Geisler, Norman – Rhodes, Ron: When Cultists Ask (Baker, 1997)
 • Kaiser, Walter (ed): Hard Sayings of the Bible (IVP, 1996)
 • Lamb, David: God Behaving Badly (IVP, 2011)
 • Richards, Randolph – O'Brien, Brandon: Paul Behaving Badly (IVP, 2016) 
 • Schultz, Richard: Out of Context – How to Avoid Misinterpreting the Bible (Baker, 2012)
 • Sire, James: Scripture Twisting - 20 Ways Cults Misread the Bible (IVP, 1980)
 • Stein, Robert: Interpreting Puzzling Texts in the New Testament (Baker, 1996)
 • Strauss, Mark: Jesus Behaving Badly (IVP, 2015)
 • The Apologetics Study Bible (Holman, 2003)
 • FaithLife illustrated Study Bible (Zondervan, 2017)
 • The Quest Study Bible (Zondervan, 1994)
 • The Holman Apologetics Commentary on the Bible – The Gospels and Acts (Holman, 2013)
 • Zondervan Counterpoints Series, 39 vols (Zondervan / OliveTree Bible App)

Ugrás vissza a lap tetejére