ApCsel 5:3 A Sátán is betöltheti a hívőt, nem csak a Szentlélek?

„Péter azonban így szólt: Miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából?”

Probléma

A protestáns fordításokban Péter azt kéri számon a hazug Ananiáson: „miért foglalta el” (KB, ÚRK), „hogyan foglalhatta el ennyire” (EFO), illetve „miért szállta meg” a Sátán „a szívét” (ÚFO, RÚF)? Az eredetiben ráadásul a pléroó (betölteni) ige áll, mint az Ef 5:18-ban (ld. külön), tehát úgy tűnhet, hogy a Szentlélekhez hasonlóan a Sátán is betöltheti a hívőt, ami Ananiásnak az életébe került. A szöveg azonban nem a „megszállott hívő” esetéről szól.    

Fordítás

Görög eredeti: Anania, dia ti eplérószen ho szatanasz tén kardian szu…?

Formahű fordítás: „Ananiás, mi miatt / miért töltötte be a Sátán a szívedet?”

Értelmező fordítás: „Ananiás, mivel vett rá a Sátán / a Vádló…?    

Indoklás

A szövegben valóban a pléroó („betölteni”) ige áll, de nem önmagában, hanem egy sajátosan héberes kifejezés részeként: pléroó tén kardian. Amikor valakinek „betelik a szíve” (málé lév), akkor „felbátorodik”, de ha valaki más „tölti be a szívét”, akkor ez a másik személy „ráveszi” valamire az embert. (A „szív” a héberben elsősorban a gondolkodás szerve – az agy funkcióját ui. nem ismerték). Péter apostol kérdése („Miért?”) tehát konkrétan az okra irányul: „Mi miatt?” (dia ti)? Mivel vette rá őket a Vádló, hogy hazudjanak a Szentléleknek?

Egyes ókori kéziratokban (pl. Codex Sinaiticus) nem eplérószen („…töltötte be”), hanem epérószen („…csábította bűnre” vagy „…ejtette kísértésbe”) olvasható, de ez minden bizonnyal másolói hiba eredménye, az -l- véletlen kihagyásából keletkezett, és görög fül számára ugyanúgy idegen marad „a szív” megkísértése mint betöltése. A katolikus fordítások talán ezt az olvasatot követik, minden esetre közelebb állnak a héberes kifejezés jelentéséhez: „Mivel csábította / csábíthatta el a Sátán a szívedet?” (B-D, SZIT), „Miért ejtette a sátán kísértésbe a szívedet?” (KNV). Sajnos azonban „a szívet betölteni” hebraizmus fordításakor fölöslegesen megtartják a „szív”-et a mondatban, ami fölösleges kérdéseket vethet fel az olvasóban (hogyan csábulhat el, eshet kísértésbe „a szív”? stb.).