Keresztény nőnek semmi külcsín, csak a belbecs?

1Pt 3:3-4 Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes Isten előtt.

Probléma

Ha a szöveget a gondolatmenetből kiszakítva értelmezzük, úgy tűnik, hogy Péter apostol elítéli a nők külső szépségét kiemelő hajviselet, ékszer és ruha alkalmazását, mert egy hívő feleség életében kizárólag a belső szépségnek, a lelki erényeknek van helye.

Egyes tanítók szerint keresztény nő ne törődjön túl sokat a külsejével, de hogy hol a határ a haj-, ékszer- és ruhaviselet kérdéseiben, azt mindenki máshol húzza meg. Mások a témával kapcsolatba hozható szakmákat is tilalmasnak tekintik. Valóban erről van itt szó?

Értelmezés

Először is, a 3:1 így kezdődik „Ugyanígy, ti asszonyok…”, tehát Péter visszautal a korábban írtakra, a 2. fejezetre. Péter ott a hitük miatt rossz bánásmódban részesülő keresztény rabszolgákat bátorítja azzal, hogy Krisztust állítja eléjük példaként, aki maga is eltűrte az ártatlanul kapott szenvedést. Ezután Péter hasonló helyzetben élő feleségeknek ír, akiket – nem hívő vagy a hittel éppen dacoló – férjük fenyeget meg időnként (3:2,6).

Másodszor, Péter azzal bátorítja őket, hogy nem a külsejük, hanem krisztusi magatartásuk, viselkedésük fogja a férjüket „megnyerni”, elgondolkodtatni, Istenhez visszavonzani. Vonzó külső eleve nem mindenkinek adatik, és idővel úgyis megkopik, a krisztusi jellem azonban mindenkié lehet, méghozzá maradandóan. És ha az a tét, hogyan segíthetnek jól a férjüknek visszatérni Istenhez, akkor nem elég a fizikai szépség, a megjelenés. Valami emberfelettinek kell megnyilvánulni ahhoz, hogy arra felfigyeljenek, és ezáltal Istenre is odafigyeljenek (3:2).

Harmadszor, a szelíd, csendes, engedelmes, jótét lélek ideálja az ilyen feleség számára nem félelemből fakadó meghunyászkodást jelent, hanem ellenkezőleg: olyan bátorságot követel, amely Isten láthatatlan és kitartó munkálkodásával számol. Nincs egyedül, és amit tesz, azt Isten fel akarja és fogja használni. (Megjegyzendő: csak vallási közönyről és fenyegetőzésről van szó, a szöveg nem alkalmazható a fizikai bántalmazás esetére.)

Alkalmazás

Nem a külső és a belső szépség „mint olyan” áll egymással szemben, Péter nem „az igazi” női szépségről vagy „a szépítkezés ellen” tanít, nem a fodrászattal, az ékszerész vagy ruházati szakmákkal van baja. Arra a konkrét kérdésre válaszol, hogy melyik szépség – a külső vagy a belső – segíthet egy hívő feleségnek az engedetlen, fenyegetőző férjet visszatéríteni Istenhez?