Erőt vett rajta a bűn, vagy tetten érték?

Gal 6:1 Testvéreim, ha valakit tetten is értek valamilyen bűnben…
Gal 6:1 Testvéreim, még ha erőt is vesz az emberen valami bűn…

Probléma

Egyes fordítások szerint Pál olyan emberről ír, akit „előfog” a bűn (KB), vagy „erőt vesz rajta” a bűn (ÚRK), illetve „valamiben vétkezik” (EFO). Más fordítások szerint azonban olyanról ír, akit „tetten értek” (KNV, ÚFO, RÚF) vagy „botláson értek” (SZIT, B-D) valamilyen bűnben. Az előbbi értelmezés arra utalna, hogyan bukott el az illető (legyőzte a kísértés). Az utóbbi értelmezés inkább arra utalna, hogy az illető lebukott (bűne kiderült, tetten érték). Kérdés, hogy melyik fordítás jó?

Fordítás

Görög eredeti: …ean kai prolémfthé anthróposz en tini paraptómati…

Formális fordítás: „…még ha tetten is van érve egy ember valami botlásban…”

Értelmező fordítás: „…még ha tetten is értek valakit valami botlásban / vétekben…”

Indoklás

A prolambanein ige alapjelentése: előre venni, előre hozni, előre megtenni, előlegezni, megelőzni, elébe vágni. Szenvedő szerkezetben en + részes eset vonzattal (mint esetünkben) azonban inkább azt jelenti: „tetten érni” vagy „rajta kapni” valakit valamiben. Mivel ez ritkán előforduló szerkezet, a fordítók és a kommentátorok okkal bizonytalanok a fordításban.

A para­ptóma szó konkrét jelentése mellé esés, hibázás, illetve elbotlás, elbukás, morális értelemben vétek, vétkezés. Talán szándékosan fogalmaz Pál, amikor a helyiektől azt kéri, hogy az „elbotlott” testvért „igazítsák helyre”, ugyanis a katartidzein ige alapjelentése helyre állítani, rendbe hozni, eligazítani, illetve orvosi szakszóként kificamodott végtagot „helyretenni”.

Ha tehát valakit tetten érnek valamilyen vétekben, ha kiderül róla, hogy valamiben elbukott, és nyilván nem is tagadja, hanem bánja a tettét, annak – a megfelelő emberek a megfelelő módon (6:1-4) – segíthetnek a lelki helyreállásban.