Hívő is elkövetheti a Szentlélek káromlását?

Mt 12:31 „Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg.”

Probléma

Nem egy hívő keresztény aggódik amiatt, hogy esetleg elkövette a Szentlélek káromlásának megbocsáthatatlan bűnét. Egyes tanítók szerint ugyanis „a Lélek káromlása” olyan káromkodás, amelyben szerepel Isten, mások szerint a Szentlélek akaratának való ellenállás, ismét mások szerint annak megkérdőjelezése vagy tagadása, hogy bizonyos karizmatikus hitéleti jelenségek mögött a Szentlélek áll. Kérdés, hogy Jézus tényleg a hívőket fenyegette?

Értelmezés

Először is, a „káromlás”-nak fordított görög blaszfémia jelentése rágalmazás vagy sértegetés, lényege a 32. vers szerint „a Szentlélek ellen szólni”. Nem pusztán káromkodásról van tehát szó, nem is a Lélek akaratának való ellenállásról, hanem a Szentlélek személye vagy műve elleni, sértő, rágalmazó szavakról. Hogy miért tenne bárki is ilyesmit, az kiderül a szövegkörnyezetből.

Jézus szavainak ugyanis előzménye van: egy csodálatos gyógyulás, ami egyes farizeusok szerint nem a Szentlélek, hanem tisztátalan lélek, konkrétan Baál Zevul, egy régi filiszteus istenség műve. Nem pusztán tévedtek, vagy félreértettek valamit, hanem Jézus csodáját tulajdonították démoni erőknek (12:23-24). Döntő jelentősége van a motivációjuknak: Jézust már korábban be akarták vádolni (12:10), és meg akarták ölni (12:14), tettét ezért akarták démonoknak tulajdonítani (12:25-27). Jézus szerint azonban, bár őt magát félre lehet érteni, róla lehet rosszat mondani (12:32), a tettét bárkinek helyesen kellett volna megítélni, akinek helyesek az indítékai (12:33-37).

Alkalmazás

A szöveg olyanokról szól, akik Jézus elleni gyilkos indulatból fakadóan tagadták, hogy Jézus tette mögött Isten áll. Jézus figyelmeztetése is az ellenségeinek szól, nem a híveinek. Egy mai hívő tehát, aki Jézust Uraként szereti és követi, eleve nem követheti el ezt a bűnt.

Ami a Szentléleknek tulajdonított jelenségek megítélését illeti, egyfelől valóban tanácsos az óvatos fogalmazás (de nem a Mt 12:31 miatt, vö. 1Thessz 5:19-22 Róm 14:4 Jak 4:12), másfelől szükséges és jogos a vizsgálat igénye, éppen Krisztus Testének védelmében (de más igék alapján, Mt 7:15-23 1Kor 11:4 1Thessz 5:19-21 1Jn 4:1 stb.).