Az „igazságra” éhezzünk és szomjazzunk?

Mt 5:6 Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.

Probléma

A legtöbb protestáns és katolikus fordításban az „igazság” szó áll, illetve az „igazságosság” (EFO). Mivel a mai magyarban az igazság ellentéte a valótlanság / hazugság, az igazságosság ellentéte pedig az igazságtalanság / jogtalanság, úgy tűnhet, Jézus azokat bátorítja, akik meg akarják tudni, mi a vallási igazság, vagy (EFO) érvényesíteni akarják az erkölcsi igazságot. A szöveget gyakran idézik pl. evangelizációkon a keresőknek, hogy aki tényleg szeretné megismerni „az igazságot”, az meg is fogja, és ezt Jézus garantálja. Isten az őt keresőt valóban megjutalmazza, de itt másról van szó.

Ue. Mt 5:10,20 6:1,33 21:32 Lk 1:75 Jn 16:8 ApCsel 10:35 13:10 stb.

Fordítás

Görög eredeti: Makarioi hoi peinóntesz kai dipszóntesz tén dikaioszünén, hoti khortasztészontai

Formális fordítás: „Boldogok a megigazulásra éhezők és szomjazók, mert meg fognak elégíttetni.”

Értelmező fordítás: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák, hogy Isten igaz embernek fogadja el őket, mert Isten fogja őket jól táplálni.”

Indoklás

Az „igazság” szó görögül alétheia (ld. Jn 14:6), de itt a dikaioszüné áll, aminek a jelentése „megigazulás”, „igaz mivolt”, „igazságosság”, „helyesség”.

Igaz ember [héber caddíq, görög dikaiosz] az, aki úgy él, ahogy Isten világában helyes élni. És aki erre úgy vágyik, mint az evésre és az ivásra, tehát ugyanolyan szükséglete, mint a táplálkozás, az Jézus szerint áldott, boldog ember.

A khortazó ige jelentése jóllakatni, bőségesen enni adni (a belőle képzett khortaszma jelentése táplálék). A jövő idejű szenvedő szerkezet jelentősége itt is a passivum divinum, tehát Isten az alany, ő fog jól lakatni, bőségesen adni. Mivel evésről és ivásról is szó van, a „jóllakatni” fordítás nem lenne megfelelő, a „kielégíteni” igének ma erős a szexuális felhangja, a helyette használt „megelégíteni” változat régies-kegyes, így talán a „jól táplálni” fordítás ajánlható.