Amentu

Arabul „Hiszek…” – A szunnita iszlám hitvallása (a muszlim „Hiszekegy”) az arab szöveg elejéről kapta nevét [Ámantu bi’lláhi… = „Hiszek Allahban…”]. Egyik magyar fordítása így hangzik:  „Hiszek a Legmagasztosabb Allahban, az angyalaiban, a könyveiben, a küldötteiben, az Ítélet Napjában, és az elrendelésben és abban, hogy a jó és a rossz a Mindenható Allah akaratából történik, és hogy lesz élet a halál után. Tanúsítom, hogy nincs más istenség, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohammed az Ő szolgája és küldötte.” (Forrás: „Az iszlám vallásgyakorlatának rövid kézikönyve”, 6. oldal, Fazilet Nesriyat ve Ticaret, Istam­bul, é.n.).

Vö. saháda, aqída, uszúl ad-dín

 

Nem találta meg amit keresett?

Keresés