Brigham Young

Brigham Young (1801-1877), az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának második elnöke (1847-1877). Egy farmercsalád kilencedik gyermekeként nőtt fel. Az „amerikai Mózes” – Joseph Smith Jr. mormon próféta halála (1844) után – a mormonok többségét Deseret állam (a mai Utah) területére vezette. Vezetése alatt a dél-nyugaton városok százai  jött létre. Az „utahi háború” után (1850) az amerikai kormánytól megkapta a kormányzó címet.

Hatására történt a „mormon reformáció” (1856-58), amely a közösség vallási megújulását célozta, és az aktív tagság újrakeresztelését eredményezte. Máig vitatott az ún. Mountain Meadows mészárlásban (1857) betöltött szerepe, valamint a – bizonyos bűnökért – saját vérrel való engesztelés (blood atonement) gyakorlata. Smith-re hivatkozva tanította, hogy Ádámból felmagasztosulás révén lett Isten (Adam-God doctrine). Rasszista nézeteinek megfelelően 1848-tól tiltotta az afrikai származásúak mormon papságba való felvételét is (amit Spencer Kimball elnök csak 1978-ban oldott fel). Legalább 56 felesége és kb. ugyanennyi gyermeke volt, így közbotrány szereplőjeként akaratlanul is hozzájárult a mormon többnejűség lassú gyakorlati felszámolásához (1890, 1904).

# A Krisztus Közössége (Community of Christ) mormon felekezet az utahi mormonokat „brighamiták”-nak nevezi, és pl. a poligámia bevezetését Joseph Smith Jr. helyett Young-nak tulajdonítja.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés