1Pt 2:13-14 Engedelmeskedni minden emberi rendnek?

1Pt 2:13-14 Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére.

Ef 4:22-24 Az óember meghalt, vagy még él?

Ef 4:22,24 …vessétek le a régi élet szerinti óembert, … , újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert… Kol 3:9 „Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert…”

Róm 5:8 Bűnösök voltunk, vagy vagyunk?

Róm 5:8 …Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. 1Jn 1:10 Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.

Róm 3:28 Megigazulás: csak hit által, vagy…?

Róm 3:28 „…hit által igazul meg az ember, a hit cselekvésétől függetlenül.” Jak 2:24 „Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hit által.”

ApCsel 22:9 Hallották, vagy nem hallották Jézust?

ApCsel 9:7 A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. ApCsel 22:9 Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották.

Lk 9:50 Velünk van? Nincs velünk? Ellenünk van?

Lk 9:50 Jézus azonban ezt mondta neki: „Ne akadályozzátok őt, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van.” Lk 11:23 „Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol.”