1Kor 11:29-30 És ezért halnak meg számosan?

1Kor 11:29-30 „Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan.”

1Jn 3:6 Újjászületés után nem vétkezhetünk?

1Jn 3:6 Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. 1Jn 5:18 Tudjuk, ahogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.

2Tim 2:15 Helyesen hasogatni a Bibliát?

2Tim 2:15 Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét…

Kol 1:15 A Fiú az első teremtmény?

Kol 1:15 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött a teremtmények között/közül / …minden teremtmény előtt született / …minden teremtmény elsőszülöttje.