diszpenzacionalizmus

Az angol dispensation = „elosztás” / „rendelkezés” szóból – Keresztény eszkatológiai és hermeneutikai álláspont Izrael és az egyház viszonyát, Krisztus visszatérését és ezeréves királyságát illetően. E szerint Isten elkülöníthető rendelkezési korszakokban (diszpenzációkban) eltérő módon viszonyul az emberiséghez és választott népéhez. Egyes képviselői a korszakolás részleteit illetően eltérnek, de általában a következő korszakokat különböztetik meg: az ártatlanság (Ádám és Éva), a lelkiismeret (özönvíz), az ígéretek (Ábrahám), a törvény (Mózes), a kegyelem (Krisztus) és a királyság (millennium) korszaka. További sajátság a „testi” Izrael és „lelki” Izrael = az Egyház szétválasztása, illetve Krisztus két szakaszban történő visszatérése. Először a hívőkért jön: akik elragadtatnak az ún. „nagy nyomorúság” (tribulation) hétéves időszakának elején (pretribulational) vagy közepén (midtribulational). Másodszor a megdicsőült hívőkkel jön: legyőzi az antikrisztust, felállítja ezeréves királyságát (millennium), amelyet a végső ítélet követ. A diszpenzacionalista hermeneutika a bibliai szövegek vegyes: hol szó szerinti, hol jelképes értelmezésére épül. Képviselője: először John Nelson Darby (1800-1882), ma főleg szabadegyházak.

Változata: premillennizmus – Ellentéte: preterizmus – Vö. millennizmus

Nem találta meg amit keresett?

Keresés