dzimmí

Arabul „védett” – Az iszlám területén élő valamely „könyves nép” (zsidó, keresztény stb.) tagja, aki nem akart „visszatérni” az iszlámra, ún. „védett státuszba” [dzimma] került. Ez sajátos kötelességekkel és kiváltságokkal járt.

A klasszikus vallásjog szerint a zsidó és keresztény dzimmík szabadon gyakorolhat­ják vallásukat, de új templomot, zsinagógát nem építhetnek, ünnepeik nem lehetnek nyilvánosak, nem idézhetnek nyilvános helyen a Bibliából. Mekka és Medina környékén nem tartózkodhatnak három napnál tovább, a mekkai szentélybe nem léphetnek be. Joguk van áttérni az iszlámra, de ők nem téríthetnek muszlimokat. Kötelező megkülönböztető ruházatot [zunnár] viselniük. Nyilvánosan nem fogyaszthatnak vagy árulhatnak alkoholt és disznóhúst. Jogi és gazdasági autonómiát élveznek, de nem tölthetnek be vallási és bizonyos közszolgálati funkciókat, nem lehet­nek katonák, nem tanúskodhatnak muszlimok közötti perben, nem felügyelhetnek musz­lim gyermekekre, nem tarthatnak muszlim rabszolgát. Dzimmí nő hozzámehet muszlim férfihoz, de dzimmí férfi nem vehet feleségül muszlim nőt. A nagykorú dzimmí férfiaknak egyéni elbírálás szerinti fejadót [dzsizja] és földadót [harádzs] kell fizetniük.

Az Oszmán Birodalomban ezt váltotta fel az ún. millet rendszer, amely a vallási kisebbségeket nemzeti kisebbségként kezelte. Ez egyfelől nagyobb autonómiát adott, de a rendszer eltörlése után az 1924-ben „laicizált” Törökországban a keresztény örmények és a szunnita kurdok egyaránt a török nacionalizmus céltáblájává váltak. Bár a nyugaton élő muszlimok hangsúlyozzák, hogy a dzimmík vallásszabad­sága garantált, a gyakorlat országonként és koronként más volt. A békés együttéléstől és a befolyásos státuszok elnyerésétől a másodrangú állampolgárságon át a megalázó diszkriminációig mindenre volt példa. A gyarmatosítás alatt virágoztak, a nemzetállamok megszületésétől kezdve gazdasági, politikai és vallási okokból rosszabb lett a helyzetük. Végső pozitív változást csak a 19-20. századi nemzetállamok megszületése, és liberális demokrácia elterjedése hozott.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés