Ellen Gould White

Ellen Gould White (1827-1915), szül. Ellen Gould Harmon, amerikai írónő, a Hetednapi Adventista Egyház egyik alapítója (1863). Szülei farmerek voltak, nyolc gyermekből a hetedik volt. Kilenc évesen kővel fejbe dobták, orra és homloklebenye megsérült, újra kellett tanulnia beszélni, írni. Családja metodista közösségbe járt, de 1840-ben csatlakoztak a millerita mozgalomhoz. 1846-ban feleségül ment James S. White milleritához (1821-1881), négy fiukból kettő érte meg a felnőttkort.

White állítása szerint 1844 decemberétől kb. 2000 látomást, angyali jelenést és álmot tapasztalt. Ezek adtak mennyei igazolást, azaz isteni tekintélyt az adventista teológia gyarapodó elemeinek (szombat, vizsgálati ítélet, lélekalvás), a Biblia sajátosan adventista értelmezésének („ihletett kommentár”) és a sajátos egészségügyi előírásoknak (női ruházat, diéta). Adventisták számára White az úr hírnöke, prófétája, szolgálatában testesült meg „a prófétaság lelke” (Jel 19:10), írásai pedig „az igazság állandó, irányadó forrásai, amelyek az egyházat vigasztalják, vezetik, tanítják és eligazítják” (HAE hitvallás 18. pontja).

MEGJEGYZÉS: White más felekezetek kritikája szerint nem volt próféta, amit bizonyítanak hamis próféciái és bizarr tanításai, állítólagos természetfeletti élményeinek (angyalok, látomások, elragadtatások) rendkívüli mennyisége, a látomásait kísérő epileptikus jelenségek, illetve plagizálása: más művét adta ki a saját neve alatt, illetve kortárs orvosi cikkekből vett át tanácsokat és írt le kinyilatkoztatásként.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés