Első Elnökség

Az angol First Presidency fordítása – Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza legfelsőbb szintű vezetője az Elnök és két tanácsosa, jelenleg (2022) Russell M. Nelson, illetve Dallin H. Oaks és Henry B. Eyring. A mormon tanítás szerint a három elnöklő főpapnál vannak a királyság kulcsai, a papság minden kulcsa (T&Sz 81:2), jogukban áll minden hivatalban eljárni (T&Sz 107:9,22), és csak ők kaphatnak az egyház egészére vonatkozó kinyilatkoztatásokat (T&Sz 124:126). A mindenkori Elnök látnok és próféta, Isten szószólója a mormon egyház minden tagja és az egész emberiség számára.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés