Első Látomás

Joseph Smith Jr. amerikai mormon próféta Első Látomása (First Vision) – A „Joseph Smith története” (JST 11-26) szerint 1820-ban, amikor 14 éves volt, a környéken zajló vallási ébredés és a felekezeti viták  összezavarták, de (11-14) egyszer a Jak 1:5-öt olvasta (kérjen bölcsességet Istentől), ami nagy hatással volt rá, és egy nap kiment az erdőbe imádkozni. (15-17) Hirtelen sötét erő ragadta meg és megbénította meg, de Istenhez kiáltott, és a fényoszlopban megjelent neki két ragyogó Személy a levegőben állva: az Atya és a Fiú. (18-20) Amikor megkérdezte, hogy „az összes szekta közül melyiknek van igaza”, hogy eldönthesse, melyikhez csatlakozzon, mert az fel sem merült benne, hogy mindegyik téved. A Fiú azt válaszolta, hogy „egyikhez sem szabad csatlakoznia”, mert „mind tévednek”, és ”minden hitvallásuk utálatos az ő szemében”, és ismételten megtiltotta, hogy bármelyikhez csatlakozzon. Hazamenve édesanyjának, aki a presbiteriánusokhoz járt, azt mondta: „Megtudtam, hogy a presbiterianizmus nem igaz.” (21-26) később egy metodista prédikátorral találkozott, aki szerint a látomás az ördögtől volt, mert ilyesmi már nem létezik. Másoknak is elmondta a történetét, de „a legkeserűbb üldöztetés és becsmérlés” érte, magas rangú emberek és a közhangulat is ellene fordult. Úgy érezte magát mint Pál apostol Agrippa király előtt. Az ellenállás is meggyőzte, hogy nem kell másokhoz csatlakoznia.

Vö. Második Látomás

MEGJEGYZÉS: Az Első Látomás hivatalos verziója 1838-ból származik. A kortárs helyi gyülekezetek fennmaradt keresztelői, jelenléti és adományozói nyilvántartásai alapján nem állítható, hogy 1820-ban vallási ébredés lett volna a környéken, csak 1824-ben. A látomást – jelentősége ellenére – Smith naplójának egy 1832-es bejegyzése előtt senki sehol sem említi, ekkor Smith azt írta, hogy látta „az Urat” (I saw the Lord), 1835-ben pedig azt, hogy – sok angyal mellett – két „személy (personage) jelent meg, és egyikük tanúságot tett arról, hogy Jézus Isten fia. Smith és munkatársai leírásai alapján kilenc változat ismert (az Úr, egy angyal, angyalok, a Fiú, az Atya és a Fiú stb.). Az esemény dátuma sem maradt fenn, az április 6 utólagos egyházi datálás. A látomás miatti üldöztetésről sincs egyetlen kortárs feljegyzés, Smith, a családtagjai vagy más mormon vezetők vagy az állítólagos üldözők részéről.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés