eretnekség

A görög heiresis = „választás”, átvitt értelemben „irányzat” kifejezésből. A görög szó régies, magyaros változata a „herezis”, az olasz eretico vagy a francia hérétique magyarosan torzított átvétele pedig az „eretnek”. – Bibliai és teológiai fogalom, amelynek lényege, hogy az eredeti apostoli tanításhoz képest valaki „mást tanít” [heterodidaszkaleó], ld. 1Tim 1:3 6:3 (nem „tévtan”].

A görög főnév igei gyökere a hairein = „választani, előnyben részesíteni” (Fil 1:22 Zsid 11:25). A haireszisz egyik – klasszikus görög és újszövetségi – jelentése a „párt, filozófiai iskola, vallási irányzat”, ld. szadduceusok: ApCsel 5:17; farizeusok: ApCsel 5:15; a kereszténység mint „a názáreti irányzata” [hé haireszisz tón Nazóraión] ApCsel 24:5. A haireszisz másik, pejoratív újszövetségi jelentése a „széthúzás, pártoskodás” (ld. Gal 5:20 1Kor 11:19).

A fogalom kettős jelentése (válogatás, pártoskodás) mögött az áll, hogy az Evangélium (ld. 1Kor 15:1-11) összetett üzenet, és a mindenkori hallgatóság vagy (1) teljesen elutasítja, azaz marad más vallású vagy vallástalan, vagy (2) teljesen elfogadja, azaz kereszténnyé lesz, vagy pedig (3) válogat, azaz egyes elemeket kivesz belőle vagy idegen elemmel pótol, ugyanakkor önmagát is kereszténynek, sőt, az egyetlen igazi kereszténynek tartja.

Az ilyen „eretnek” magatartás szükségszerű eredménye egy új vallási irányzat, újabb „eretnekség”. Ez az eredeti, apostoli tanítástól jelentős mértékben „idegen” [xenosz], és mivel a válogatás az egyéntől, vallási és kulturális háttértől függ, mindig új irányzat jön létre, ezért mindig is „sokféle” [poikilosz] eretnekség volt, van, és lesz (vö. Zsid 13:9).

# Az „eretnekség” fogalmát a középkori egyház hol a teológiai értelemben vett eretnekekre alkalmazta (albigensek, kathárok, bogumilek stb.), hol olyanokra, akik ellentmondtak a hatalomnak, és ezért „politikai eretnekek” lettek (valdensek, lollardok, Savonarola stb.). Az inkvizíció „eretneküldözése” miatt a fogalom korunkra pozitív jelentést kapott: az „eretnek” a szokásostól eltérő, eredeti, izgalmas ötletek jelzője lett.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés