eszkatológia

A görög eszkhatosz = „utolsó” / „végső” szóból – A keresztény teológia egyik ága, amely az utolsó időkről (nagy nyomorúság, parúzia, ezeréves királyság) és a végső dolgokról (halál utáni lét, feltámadás, ítélet, eljövendő világ) szóló bibliai szövegeket kutatja és ezek tanítását igyekszik összefoglalni. – Az egyes témaköröket illetően létezik alapvető, közös keresztény meggyőződés, a részleteket illetően pedig eltérő felekezeti teológiai álláspontok (vö. teológiai triázs), de léteznek a bibliai tanításnak kifejezetten ellentmondó, szektás értelmezések is. Pl. minden egyház várja Jézus Krisztus látható visszatérését és földi uralmát, az örök életre vagy halálra szóló végső ítéletet, de vitatott, hogy Krisztus visszatérését mi előzi meg (ld. millennium), akárcsak az ítélet részletei.

# Egy nem zsidó „Messiás” fellépése, a „világvége” évének, dátumának közlése, illetve a preegzisztencia- vagy reinkarnáció-hit túllép a keresztény eszkatológia határain.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés