hamis prófécia

A hamis prófécia olyan jövendölés, amely nem teljesedik be. Lényege egy konkrét időpont és egy konkrét esemény(sor) összekapcsolása (valamikor történik valami), ennek közlése egyénnel, szűk körben vagy nyilvánosan, általában megnyugtatás, figyelmeztetés vagy ítélethirdetés céljából. Tartalma rendszerint egy probléma megoldódása természetfeletti vagy földönkívüli beavatkozás révén, vagy közeli természeti csapás, istenítélet, világvége. – Amikor a megadott időpont eljön, de a várt esemény nem történik meg, a hamis próféta a jövendölés nem teljesülését rendszerint számolási hibával, Isten megváltozott vagy rejtett akaratával, az ördög ellenállásával vagy a hívők bűneinek hátráltató hatásával magyarázza (tehát utólag csatol feltételt a dátumhoz). Vagy újabb és újabb dátumokat ad meg (továbbra is ugyanazt az eseményt várva), vagy kijelenti, hogy a dátum jó volt, csak más történt, mint amit vártak. Ilyenkor vagy sikerül bizonyítékként rámutatni valami jelentős történésre a látható világban, ami pont akkor történt, bár nem azt várták (ld. 1914 és Jehova Tanúi), vagy túlvilági látomással látják igazolva, hogy a láthatatlan világban történt valami jelentős (ld. 1844 és adventizmus).

MEGJEGYZÉS: A prófécia az izraelita vallás sajátsága, a bibliai prófétai szövegeknek azonban csak egy része foglalkozott a távoli jövővel, tehát a prófécia eleve nem egyenlő a jóslással. Mivel az izraelita és keresztény meggyőződés szerint az ember számára ismeretlen jövőt csak Isten tudja, a hamis jóslatot közlő „próféta” Isten tekintélyét lopja el, ezért a büntetése Izraelben halál volt, az egyházban kiközösítés.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés