hármas angyali üzenet

A hetednapi adventista felekezetek önértékelése szerint ők a végidők „maradék egyháza”, amelynek küldetését a Jel 14:6-13-ban megjelenő három angyal üzenetének sajátos értelmezése foglalja össze. Ennek részletei a Hetednapi Adventista Egyház hitvallásának 13. pontjában („A maradék és küldetése”) olashatók. – A Jel 14 sajátos adventista értelmezése dióhéjban: az égen repülő angyalok Isten maradék népét jelképezik (az adventistákat, ld. egyházuk szimbólumát), amely Isten népét akarja felkészíteni az Úr visszatérésére; a teremtő imádatának helyreállítása a szombattartás, a közelgő ítélet Krisztus 1844-ben elkezdődött vizsgálati ítélete, a leomló Babilon a hitehagyott, állammal összefonódó katolikus és protestáns egyházak, a Fenevad bélyege a vasárnapi istentisztelet.

MEGJEGYZÉS: Maga a bibliai szöveg a Jel 14-ben sokkal kevesebbet állít. Az első angyal üzenete: az örök evangélium, felhívás a teremtő imádatára, az ítélet közelsége; a második angyal üzenete: elesett a nagy Babilon; a harmadik angyal üzenete: aki imádja a Fenevadat és felveszi bélyegét, arra a tűztó vár.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés