Indzsíl

Arabul „evangélium” – a görög evangelion („jó hír”) arabosított átvétele. – Az iszlám hittan szerint Allah a küldötteinek könyveket küldött le. A Korán a bibliai iratok közül csupán hármat említ, ez a Taurat (Tóra), a Zabúr (Zsoltár) és az Íszá Maszih-nak (Jézus Krisztus) „leküldött” Indzsíl (evangélium), ld. Q 5:4-6-47 stb.

MEGJEGYZÉS: A „leküldés” koncepciója eleve teljesen idegen a bibliai kinyilatkoztatástól. Az Újszövetségben négy evangélium van (Máté, Márk, Lukács és János), egyiket sem Jézus kapta vagy írta, hanem a tanítványai írták róla. Az „Evangélium” (egyes számban) pedig a bibliai írók és a keresztények számára mindig magára az üzenetre vonatkozott, nem a műfajra vagy az egyes evangéliumokra. A szír egyházban létezett ugyan egy Diatesszarón című, a négy újszövetségi evangéliumból készített evangéliumharmónia, de Mohamed korában már nem használták.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés