iszlám

Arabul „megbékélés” Allah akaratával vagy „önalávetés” Allah akaratának – Az iszlám vallás önmegnevezése az aszlama = megbékélni, behódolni, önmagát alávetni jelentésű igéből. Az iszlám az i.sz. 7. sz. jött létre, alapítója Mohamed (570-623), az iszlám prófétája, Allah küldötte. Allah az üzeneteit a hetedik égből leküldte [nuzul] Dzsibríl arkangyallal, hogy lediktálja Mohamednek, aki recitálta és híveivel memorizálta a szövegeket. A vallás szentírása a Korán [al-Qur’án], a Mohamednek és társainak tulajdonított – de nem szentírás-értékű – mondások prófétai hagyományát pedig a hadísz-gyűjtemények őrzik.

Az iszlám ún. prófétai vallás, de nem független, hanem a bibliai kinyilatkoztatás-vonalon belül és annak lezárójaként értelmezi magát (Ábrahám – Mózes – JézusMohamed), egyúttal az izraelita és a keresztény vallással szemben áll, mert azok – a Korán szerint – Mózes és Jézus vallását, illetve a nekik leküldött könyvek szövegét megrontották. Mohamed, korának sokistenhívő arab vallásosságával szemben abszolút monoteizmust hirdetett. Az iszlámnak egyszerű hitéleti és hittani alapja van: a hitéleti „oszlopok” [arkán ad-dín] az ún. Öt Pillér, a hittani „kötelékek” [aqída] pedig az ún. Hat Csomó.

Az iszlám nemzetközi vagy világvallás, bár kulturálisan arabizáló hatása van. Nem csupán vallás, hanem civilizáció. Egyfelől, hódítások és kereskedők révén elterjedve birodalmat épített fel, így a vallás és a politika számára elválaszthatatlan. Másfelől, a vallást az élet többi területétől (családjog, kereskedelem, politika, higiénia, étkezés, társadalmi kapcsolatok stb.) nem választja el, mert mindet Allah törvényei szerint [saría] szabályozza, és mint közösség [umma], sajátos, kidolgozott vallási jogra [fiqh] épül.

Az iszlám világba ma kb. 1,9 milliárd ember tartozik, létszáma és 1400 éves története miatt természetesen nem egységes. Politikai szakadásra visszavezethető, hogy a muszlimok kb. 85-90%-a szunnita, 10-15%-a síita, illetve ibádí. Ezért léteznek az iszlámnak részben eltérő hittani rendszerei (ld. szunnita aqídasíita uszúl ad-dín) és a hitélet eltérő összefoglalói (ld. szunnita arkán ad-dínsíita furú ad-dín), illetve különböző vallásjogi iskolák (ld. madzhab) és lelkiségi irányzatok is (szúfí, vahhábí, szalafí stb.), illetve olyan közösségek, amelyeket az iszlám közösség már nem is tart muszlimnak (drúz, bahá’í, ahmadí stb.).

Nem találta meg amit keresett?

Keresés