jehovizmus

A keresztény hátterű, de az ökumenikus közösségen kívül álló Jehova Tanúi teológiai rendszere és lelkiségi sajátsága. Alapjait az amerikai Charles T. Russell és Josepf F. Rutherford fektette le, illetve Jehova Tanúi terjesztik (ld. Őrtorony Társulat).

Fő teológiai sajátsága a 4. sz-i ariánus eretnekség modern formája: Isten egyetlen személy (nem Háromság), és a neve „Jehova”; Isten Fia csak az első teremtmény, aki által minden mást teremtett: Mihály arkangyal, akinek az életét Jehova belehelyezte Jézus testébe; a Szentlélek is csupán „szent szellem”, Jehova „tevékeny ereje” vagy „ihletett kijelentése” (ld. Új világ fordítás). Vallják, hogy Jézus Krisztus kereszthalála a bűnök bocsánatának alapja, de úgy hiszik, hogy Jehovát egy angyal is kiengesztelhette, és hogy csupán azt szerezte vissza, amit Ádám és Éva elvesztett: a földi paradicsomot (ld. felkentek). Az engesztelést Jézus Krisztusnak / Mihály arkangyalnak nem, hanem csak Jehovának szabad megköszönni.

További mentalitásbeli, hitéleti sajátságok: a millerita háttérből fakadó folyamatos végvárás és egy sor hamis prófécia, a missziós aktivitás, a keresztény felekezetektől való hitelvi alapú elkülönülés (a kereszténység [Christendom] a Nagy Babilon része); a „pogány” társadalomtól való kulturális elkülönülés: kiközösítés terhe mellett tilos a születésnap, névnap, húsvét, karácsony, anyák napja, a fegyveres katonai szolgálat (honvédelem esetén is)  és a közszolgálat, a párttagság vagy az érvényes szavazás, a nemzeti zászló előtti tisztelgés és a himnuszéneklés; ugyancsak kiközösítés terhe mellett tilos a dohányzás, a teljes vérátömlesztés elfogadása (korábban himlőoltás, szervátültetés is).

MEGJEGYZÉS: Jehova Tanúi keresztény hátterű vallási közösség, de identitása, dogmatikai és etikai állásfoglalásai miatt nem kíván, és nem is lehet része a keresztény egyházak ökumenikus közösségének.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés