jelenvaló igazság

Az Újszövetségben a 2Pt 1:12 végén olvasható kifejezés [en té paruszé alétheia] régi angol és magyar fordításokban mint „presenth truth” (KJV) vagy „jelenvaló igazság” (KB 1908) olvasható. A görög parúszé jelentése itt ugyan egyszerűen „a meglevő” igazság, de egyes 19. sz-i amerikai mozgalmak értelmezésében „az aktuális” igazság lett: egyik felismerésről a másikra jutó „haladó megértés”, nemzedékről nemzedékre fejlődő, ezért hitvallásokban nem rögzíthető „növekvő világosság” vagy „új világosság” (hivatkozás: Péld 4:18).

Ld. progresszív biblicizmus, adventizmus, Jehova Tanúi

Nem találta meg amit keresett?

Keresés