Joseph Smith Fordítása

A Joseph Smith Jr. amerikai mormon próféta által készített „Joseph Smith Translation” (JST) vagy „Inspired Version” (IV) befejezetlen mű, és csak részben lett magyarra fordítva (JSF). Smith szerint azok a bibliai részletek, amelyek valamikor „elvesztek vagy meg lettek változtatva”, a neki adatott kinyilatkoztatások révén „vissza lettek állítva”. Az IV az angol King James Version szövegétől 3410 versben tér el. – A szöveg jelentősége – a Smith halála utáni szakadás miatt – mormon felekezetenként eltérő. Smith halála után a felesége, Emma Hale Smith a kéziratot nem adta oda Brigham Young-nak, hanem megtartotta, és a fia által Újjászervezett Egyház (RLDS, ma: Krisztus Közössége) gondozására bízta. Krisztus Közössége az IV-t szentírásként kanonizálta, először 1867-ben publikálta, 1944-ben revideálta, és azóta is kiadja, terjeszti.

# Az utahi Utolsó Napi Szentek nem fogadják el az egész szöveget kanonikusnak, de (1) az általuk hivatalosan elfogadott és kiadott KJV Biblia kb. 600 vers esetében közli lábjegyzetben az IV változatot, (2) a „Nagyértékű gyöngy” című szentírás-gyűjteményben válogatást közölnek belőle (Mózes, Máté), (3) a T&Sz pedig nagyon sokszor idézi, hiszen a legtöbb sajátos mormon tanítás hátterében ez áll igazolásként (ld. T&Sz 76 és a dicsőség három szintje, T&Sz 124 és a halottakért való keresztség, T&Sz 132 és az örök házasság stb.).

MEGJEGYZÉS: A JSF tkp. nem fordítás, hiszen nem volt miről fordítani. Kinyilatkoztatás igényével lép fel, ezért a szöveg értékelése alapvetően Smith értékelésétől függ. Az ismert bibliai szöveghez képest a JSF-ben egyértelműen Smith-re utaló betoldások, illetve Smith tanítását tükröző kisebb-nagyobb átírások sora található.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés