Joseph Smith Jr.

Joseph Smith Jr. (1805-1844), amerikai „mormon” próféta, az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza első elnöke, látnoka, prófétája és kinyilatkoztatója (1830-1844). Hivatalos életrajza szerint szegény vermonti farmercsaládba született, tíz testvére volt. 1816-ban New York államba költöztek és ott vettek földet (Palmyra, Manchester). Szülei és anyai nagyapja is élt meg álmokat és látomásokat Istentől való üzenetként.

Smith fiatalon kincskereséssel is foglalkozott, szélhámosság miatt egyszer polgári peres eljárást indítottak ellene: kristály „látókövével” elveszett és elrejtett tárgyak megtalálását vállalta pénzért. Vallási ébredéséről, látomásairól és egyházalapítói elhívásáról az Első Látomás (1820) és a Második Látomás (1823) történetében számolt be (ld. Joseph Smith története). 1827-ben feleségül vette Emma Hale-t, akivel házasságuk alatt kilenc gyermekük született, de csak négy fiuk érte meg a felnőttkort.

Egy anyagi támogató segítségével nekiállt a „Mormon könyve” fordításának. 1830-ban adta ki a „Mormon könyve” című szentírást, és alapította meg Krisztus Egyházát (Church of Christ). A mormonoknak a helyiekkel való konfliktusok miatt New York államból 1831-ben Ohio államba, onnan 1838-ban Missouri-ba, majd 1839-ben Illinois-ba kellett menekülniük. Smith a karrierje csú­csán, Nauvoo polgármestere, bankigazgatója, milíciaparancs­noka, sőt, amerikai elnökjelölt volt.

Kinyilatkoztatásra hivatkozva vezette be a többnejűséget: törvényes feleségén (Emma Hale) kívül – a kutatások alapján – legalább 27, legfeljebb 49 egyházi (titkos) esküvőn elvett felesége volt, köztük tinédzse­rek, testvérek és már férjes asszonyok is. A poligámiát kritizáló ellenzéki lap (Nauvoo Expositor) nyomdáját szétverette. Amikor a bankja csődbe jutott, hitelezőit nem kárpótolta. Az új mormon-ellenes zavargások elől Chartage-be (Illinois) menekült, hogy bíróság előtt feleljen a vádakra, de a börtönbe betörő csőcselék testvérével (Hyrum Smith) együtt megölte. Nem volt már­tír: egy becsempészett pisztollyal két támadóját meglőtte, mie­lőtt őt is lelőtték.

A halála utáni krízishelyzetből Brigham Young került ki győztesen, és a mormonok elindultak a mai Utah (Deseret) állam felé. Az egyházat Smith felesége és több jelentős munkatársa is otthagyta (Sidney Rigdon, Oliver Cowdery, David Whitmer stb.).

Nem találta meg amit keresett?

Keresés