Joseph Smith története

Joseph Smith Jr. amerikai mormon próféta tanúságtétele – A JST a „Nagyértékű gyöngy” című mormon szentírás-gyűjtemény része, maga is szentírás, és az egyház alapítása után 8 évvel született (JST 2). Tartalma a következő:

(3-4) Joseph Smith Jr. családi háttere, (5-26) az 1820-as Első Látomás története, amelyben megjelenik neki az Atya és a Fiú, megtiltja neki, hogy bármelyik felekezethez csatlakozzon, mert mind tévednek; a látomásáról szóló történet mindenkiből heves ellenállást vált ki, és üldözni kezdik. (27-54) az 1823-as Második Látomás története, Moróni nevű angyal megmutatta Smith-nek az Amerikában egykor virágzó zsidó-keresztény kultúra elásott, arany lemezekre írt feljegyzéseit, amelyeket neki kell lefordítania.

(55-60) Smith megnősült. Az aranylemezeket 1827-ben kiásta, de a híre kiszivárgott, mert tömegek próbálták tőle elvenni. Feleségével messzire költöztek onnan. (61-67) Martin Harris gazdálkodó anyagilag támogatta a költözésüket és a fordítást. Smith adott neki egy papírt, amire kimásolt egy reformált egyiptomi nyelven írt részletet. Harris elvitte New York-ba egy Anthon nevű nyelvészhez, majd dr. Mitchell-hez, akik először megerősítették a fordítás helyességét, de amikor Harris angyalt és látomást említett, azonnal visszavonták véleményüket. Megjelent Oliver Cowdrey tanító, aki hitt Smith-nek, és írnokként segédkezett neki.

(68-75) Az 1829-es ároni papságba rendelés története: Smith és Cowdery az erdőben imádkozott, amikor Keresztelő János megjelent és rájuk ruházta az ároni papságot és jelezte, hogy a melkisédeki papságot is meg fogják kapni (Pétertől, Jánostól és Jakabtól). Smith és Cowdery bemerítették egymást, leszállt rájuk a Szentlélek, Smith prófétálni kezdett az egyházról. A lincseléssel fenyegetők elől Smith apósa nyújtott neki menedéket.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés