khutba

Arabul „beszéd” – A muszlim közösségek pénteki istentiszteletén [dzsumua] vagy évi ünnepein elhangzó prédikáció. A prédikátor [khatíb] a közösség vezetői közül kerül ki, gyakran azonos az előimádkozóval [imám]. A beszédre rituális tisztaság állapotában kell készülnie, amikor felmegy a szószékre [minbar], hallgatósága előtt meg kell hajolnia. A hagyomány szerint a beszéd két részből áll, tartalmaznia kell hitvallást, dicsőítést [hamdala], áldásküldést Mohamedre, a Korán arab szövegének felolvasását, hitéleti buzdítást, a hívőkért mondott fohászt, és rövidnek kell lennie.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés