királyság

A bibliai héber malkút / mamláká, görög baszileia jelentése „királyság”, magyarul régiesen „ország”. Ősi izraelita váradalom volt „az eljövendő világ” [olám ha bá], amit a „messiás” hoz majd el, és véget vet minden pogány, illetve emberi uralomnak.

A messiási kor közelsége állt Jézus igehirdetésének középpontjában is. Személyében elközelített „az Isten / az Ég királysága”, régiesen „az Isten országa” / „a mennyek országa” (Mt 3:2, 4:17, 5:3, 6:10, 10:7, 12:28, 13:31 stb.). Ezt az apostoli tanítás is tovább vitte (ApCsel 1:3 vö. Kol 4:11, 1Kor 14:20, Róm 14:17, Jel 1:6), fenntartva, hogy bár az egyházban megtapasztalható az eljövendő világ ereje (Zsid 6:5), a világban Krisztus uralma még nem látható (Zsid 2:8, Ef 1:21), csak visszatérésekor, második eljövetelekor lesz az (Zsid 13:14, Ef 2:7, Jel 1:8, 4:8). A királyság megvalósulásának idejével és mikéntjével a teológia egyik ága, az ún. eszkatológia foglalkozik.

Vö. parúzia, millennium

Nem találta meg amit keresett?

Keresés