Krisztus Közössége

A Joseph Smith Jr. amerikai mormon próféta halála (1844) után létrejött mormon felekezetek egyike. Smith első feleségétől (Emma Hale Smith) született legidősebb fia, Joseph Smith III 1860-ban az egyházat újjászervezte, elhatárolva magukat az utahi „brighamita” mormon egyháztól (ld. Utolsó Napi Szentek). A közösség neve 1872-től 2001-ig „Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztusának Újjászervezett Egyháza” volt (The Reorganized Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints – RLDS), és 1996-ig Smith leszármazottai vezették. 2001-ben felvették a Community of Christ, azaz „Krisztus Közössége” nevet. Központ: Independence (Missouri). Tagság: 59 országban kb. 250.000 tag, Mo-on egy gyülekezet (Resztoránus Egyesület).

Tanításuk több fontos ponton eltér az utahi Utolsó Napi Szentek tanaitól, a „brighamiták újításaitól”, és önmagukat tartják Joseph Smith Jr. legitim szellemi örököseinek. Szentírásnak számít a KJV Biblia és Smith „ihletett” bibliafordítása, az Inspired Version (Joseph Smith Fordítása), a saját kiadású Mormon könyve, illetve a saját újkori kinyilatkoztatásokat tartalmazó Tan és szövetségek, de a Nagyértékű gyöngy gyűjteményt (vö. Ábrahám könyve) elutasítják. Vallják a háromságtant, szerintük nincs Mennyei Anya, a hívők nem válnak istenekké, istennőkké „felmagasztosulás” révén. Nincsenek Szent Templomok, titkos  szertartások, sem melkisédeki és ároni papság. Az egyház Elnöke próféta, de nem tévedhetetlen, van 12 apostol és hetvenesek. Nők is minden egyházi tisztséget betölthetnek. Nyolc szentség van: az újszülött megáldása, keresztség, konfirmáció, úrvacsora, házasság, beteg megkenése, pappá avatás és evangélista áldás. A poligámia nem Smith tanítása, hanem Brigham Young újítása volt. „Sion”, azaz Isten királysága Independence-ben (Missouri állam) fog felépülni, Krisztus is ott fog visszatérni

NEM = A Keresztény Közösség Egyház (Christengemeinschaft), Krisztus Gyülekezetei (Churches of Christ), Krisztus Magyarországi Egyháza (International Churches of Christ)

Nem találta meg amit keresett?

Keresés