makedonianizmus

Makedoniosz, 4. sz-i konstantinápolyi pátriárka nevéből. Pneumatológiai eretnekség, amely az arianizmusból* fakad; eszerint a Szentlélek nem Isten, hanem a Fiú teremtménye, angyalszerű lény. Ld. pneumatomakhian­izmus. Elítélte 381-ben a II. Egyetemes (Konstantinápolyi) Zsinat.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés