maradék egyház

Az angol Remnant Church kifejezés fordítása – A hetednapi adventista felekezetek identitása, ami azon alapul, hogy a Jelenések könyve egyes szakaszait részben újkori európai történelmi eseményekkel azonosítják, részben önmagukra vonatkoztatják.

A Hetednapi Adventista Egyház hitvallásának 13. pontja („A maradék és küldetése”) szerint a Krisztus visszajövetele előtti általános hitehagyás (római katolikus tévtanok, félúton megakadt reformáció) után az advent nép a végidők maradék egyháza, a kitartó hűségesek, akik megtartják Isten parancsolatait (Tízparancsolat, szombat) és Jézus hitét (Jel 12:17), illetve akiknél megvan a Jézusról való bizonyság és a prófétaság lelke (ami Ellen Gould White szolgálata) (Jel 19:10). A „maradék” küldetése azonos a Jel 14-beli három angyal üzenetének adventista értelmezésével (ld. hármas angyali üzenet).

MEGJEGYZÉS: A „maradék” fogalmának bibliai jelentését ld. Ézs 10:21-22,28:5 Jer 8:3 2Kir 19:31 Róm 9:27 11:5.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés