Megváltás Terve

Az angol Plan of Salvation magyar fordítása az Utolsó Napi Szentek (mormonok) szóhasználatában. A Megváltás – vagy más néven a Szabadulás, a Boldogság vagy az Irgalom – Terve „az evangélium teljessége”, amelyet a „Mennyei Tanácsülés” dolgozott ki Isten a lélekgyermekei számára a „felmagasztosulás”, azaz halhatatlanná és istenné válás céljából. Magában foglalja ennek a bolygónak az istenek általi megformálását (Ábrahám 4-5. fej.), Ádám és Éva áldásokat hozó bukását (hogy fizikai testet ölthessünk, halandóvá válhassunk, szaporodhassunk, és a többi lélekgyermek is megszülethessen a földi világban, ld. 2Nefi 2:19-25), Jézus Krisztus engesztelő halálát és feltámadását (a bűnök bocsánatáért és a feltámadás lehetőségéért), illetve „az evangélium törvényeit és szertartásait” a sajátos mormon életviteli szabályoktól (pl. „Bölcsesség Szava”) a titkos szertartásokig a Szent Templomokban (halottak szabadulása, pecsételés, felruházás stb.).

Nem találta meg amit keresett?

Keresés