Mennyei Anya

Az Utolsó Napi Szentek (mormonok) tanítása szerint mindenki – szó szerint – a Mennyei Atya és a Mennyei Anya, azaz a Mennyei Szülők (Heavenly Parenst) gyermeke. A Mennyei Anya létezéséről szóló tanítás csak Joseph Smith Jr. halála (1844) után lett szélesebb körben ismert, mivel az Alapművek a Mennyei Anyát nem is említik, és mindössze egyetlen naplófeljegyzés ismeretes arról, hogy Smith, Sidney Rigdon és Zebedee Coltrin egy erdei látomásban látta az Atyát, az Anyát és a Fiút a mennyei trónon. A mormon egyház második elnöke, Brigham Young tanítása szerint a Mennyei Atya is többnejű, de ő azt is tanította, hogy Ádám volt a Mennyei Atya és Éva a Mennyei Anya – ez 1970 óta hivatalosan is elvetett tanítás, csak a fundamentalisták vallják. Orson Pratt mormon apostol szerint Jézus édesanyja, Mária is a halála után a Mennyei Atya egyik felesége lett.

A korai mormon apostolok között vita tárgya volt, hogy a Mennyei Anya lehet-e imádat tárgya, vagy lehet-e hozzá imádkozni. Orson Pratt szerint a Mennyei Anya nem lehet imádat tárgya, mert mint minden háztartásbeli nő, ő is tökéletes engedelmességgel tartozik férjének, George Q. Cannon szerint pedig azért nem, mert a Mennyei Anya nem része az Istenségnek (Atya, Fiú. Szentlélek). Ugyanakkor sok korai tanító szerint az Istenséget a Mennyei Atya és Anya alkotja, és a Fiú is az ő gyermekük, még ha idősebb testvérünk is.

A mai kiadványokban többnyire Mennyei Szülők szerepelnek. Konkrétan a Mennyei Anyához imádkozni, őt imádni nem szabad. Feminista mormonok a tan feloldását követelik, egyesek a Mennyei Anyát a Szentlélekkel (Holy Ghost) azonosítják – amit a hivatalos tanítás élesen elutasít. Szentírási források híján és az eltérő vélemények miatt a tan spekulációk tárgya.

# A Krisztus Közössége (RLDS, Commuity of Christ) mormon felekezet a trinitárius jellegű hitvallása miatt nem hisz a Mennyei Anya létezésében.

MEGJEGYZÉS: A mormon teológiában az istenek és emberek, angyalok és démonok egyazon család tagjai, akárhol és akármilyen létformában is vannak éppen.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés