Mihály

A Bibliában megnevezett kevés mennyei lény egyike, arkangyal. A héber Míkaél név jelentése „Ki olyan, mint Isten?” értsd: „Nincs olyan, mint Isten.” A „hercegek” [szarím] egyike, aki lázadó mennyi lények ellen harcol (Dán 10:13,21, 12:1), másrészt Isten fő hírnökeinek egyike, azaz „főangyal” [arkhangelosz] (Júd 9, Jel 12:7). Mihály a posztbiblikus izraelita és a későbbi keresztény irodalomban több legenda szereplője.

# A Nag-Hammdi gnosztikus kódexek egyik 2. sz-i széthiánus szövegében („János apokrüphon”) a hét angyal egyike, aki segít Jaldabaót demiurgosznak Ádám teremtésében.

# Az iszlám hittanban Míkál az irgalom arkangyala, Allah gondviselésének egyik eszköze, bizonyos természeti jelenségek (pl. eső) felelőse.

# Az Utolsó Napi Szentek (mormonok) tanítása szerint Ádám neve volt „Mihály arkangyal” még a lélekvilágban, a földre születés előtt.

# A Hetednapi Adventista Egyház tanítása szerint „Mihály arkangyal” Jézus Krisztus egyik „címe”.

# Jehova Tanúi tanítása szerint Jézus Krisztus maga Mihály arkangyal. Mihály az első teremtmény, aki által Jehova minden mást teremtett. Jehova az ő „életét” helyezte bele Jézus emberi testébe. A kereszten meghalt, de Jehova emlékezetből újrateremtette.

Nem találta meg amit keresett?

Keresés