Mohamed

Muhammad ibn Abdullah (kb. 570-632). Arab kereskedő, majd vallási, politikai, katonai vezető, az iszlám prófétája. Nevének jelentése „dicséretre méltó”. A mai Szaúd-Arábia területén, Mekkában született, egy anyagi szempontból jelentéktelen klán tagjaként. Édesapját (Abdullah, azaz „Allah szolgája”) még születése előtt vesztette el, édesanyját (Amina) hatévesen, így anyai nagybátyja, Abú Tálib nevelte.

Az iszlám prófétája kb. 40 évesen lett, a Dzsibríl (bibliai Gábriel) arkangyaltól 22 éven át kapott sugallatok, illetve egy-egy látomás (ld. „éjszakai utazás”) révén. Allah hosszabb-rövidebb szövegek sorát „küldte le” Dzsibríl által Mohamednek, amelyek a mai Koránt, az iszlám szentírását alkotják. Mohamed – pogány, sokistenhívő arab környezetével szemben – abszolút egyistenhitet hirdetett, hogy az isteni parancsokat követni kell, hogy az embernek van lelke, lesz feltámadás és végső ítélet. Prófétai életének két korszaka volt, amelyekben eltérő helyzete, feladatai és kihívásai voltak; prédikációi formai és tartalmi szempontból is eltérnek, a különbségek ismerete pedig nélkülözhetetlen a Korán értelmezéséhez, mert a későbbi, medinai szövegek felülírhatnak korábbi, mekkai szövegeket [naszqh].

Első, mekkai korszakában (610-622) egy felesége volt (Khadídzsa), akivel jó házasságban élt; kb. száz követőt sikerült szereznie; a zsidókban és a keresztényekben még szövetségest remélt; a mekkai pogányokkal állandósult összetűzések miatt végül híveivel együtt távoznia kellett [hidzsra]. – Második, medinai korszakában (622-632) egy város vallási, politikai és katonai vezetője lett; vallási alapon egyesítette az arab törzseket, hozzálátott a muszlim közösség megszervezéséhez; a zsidókkal és keresztényekkel való kapcsolata megromlott; 9-11 felesége (és ágyasa) lett; a mekkaiakkal, a hozzá hűtlenekkel és rivális prófétákkal kb. 80 kisebb-nagyobb csatája volt.

Kilenc özvegyet hagyott maga után, de fiú utódot nem, ami a muszlim közösség szakadásához vezetett (szunnita vs. síita). – Családi életének történései hatást gyakoroltak a későbbi és mai iszlám családjogra. Ld. Mohamed feleségei

Nem találta meg amit keresett?

Keresés